Tildeling av stipend til unge talenter i Gudbrandsdal og Lillehammer

SpareBank 1 Gudbrandsdal har nå tildelt unge talenter i Gudbrandsdalen og Lillehammer talentstipend på kr.105.000.Formålet med talentstipendet er at det skal bidra til at unge talentfulle personer skal få anledning til å utvikle eller videreutvikle talentet sitt innenfor kultur, musikk, idrett, utdannelse, kunnskap og forskning som kan komme vårt distrikt til gode. Det er et mål at disse personene skal bidra til å løfte regionen innen sitt område og være gode representanter utenfor regionen.

30.juni 2015

...

Disse har fått tildelt stipend:    
Emma Speight kr.5.000 Musikk
Marthe Bjørnsgaard kr.15.000 Langrenn
Petter Stakston kr.15.000 Langrenn
Kristian Kleppe kr.5.000 Fotball
Mari Støen Gussiås kr.15.000 Lagrenn
Johannes Edvard Bakken Ødegaard kr.5.000 Musikk
Vegard Bjerkreim Nilsen kr.15.000 Lagrenn
Mette Pedersen kr.5.000 Dans
Kristoffer Taije Lie kr.5.000 Golf
Mari Odenrud kr.5.000 Riding
Andreas Vangen Andersen kr.15.000 Musikk

 

I tillegg har SpareBank 1 Gudbrandsdal tildelt kr.250.000,- i prosjektmidler.Prosjektmidlene skal gå til større og konkrete prosjekt med varig verdi. Midlene fra banken skal være viktig for realiseringa av prosjektet og skal ha bred nytteverdi i lokalsamfunnet.

Disse har fått tildelt prosjektmidler:    
Hundorp Musikklag kr.10.000  
Roterud Idrettslag kr.50.000  
Kvam Idrettslag kr.10.000  
Furusjøen Rundt AS kr.40.000  
Sødorp Grendalag kr.10.000  
Gålå Alpin kr.50.000  
Lien Besøksgard kr.10.000  
Peer Gynt AS kr.50.000  
Buckride AS kr.10.000  

 

Tidligere i år har vi tildelt kr.450.000 i gavemidler til lag og foreninger i Lillehammer og Gudbrandsdalen.


Kontaktpersoner

Trond Slåen
Markedssjef
Tlf. 975 60 466