SpareBank 1 Gudbrandsdal setter ned boliglånsrenta

SpareBank 1 Gudbrandsdal setter
ned renta på boliglån med inntil 0,25 prosentpoeng.

Rentekuttet i Norges Bank like før påske har ført til at
pengemarkedsrenta har falt 0,15 prosentpoeng. Det kommer nå våre
boliglånskunder til gode.

Vårt beste flytende rentetilbud blir på 1,90 prosentpoeng
til boliglånskunder under 34 år med medlemskap i et LO-forbund. Prisen for
boliglån for unge blir satt ned til 2,10 prosentpoeng.

Renteendringen trer i kraft 6. april for nye kunder og 31. mai
for eksisterende kunder.

SpareBank 1 Gudbrandsdal endrer også prisene på
bankinnskudd.

 

Kontaktpersoner i SpareBank 1 Gudbrandsdal:

Adm. banksjef Per Ivar Kleiven tlf. 901 93660

Ass. banksjef marked og kommunikasjon Trond Slåen tlf. 975
60466