Tildeling av talentstipend og prosjektmidler 2017

SpareBank 1 Gudbrandsdal har nå tildelt unge talenter i Gudbrandsdalen og Lillehammer talentstipend på 85 000 kroner.

Formålet med talentstipendet er at det skal bidra til at unge talentfulle personer skal få anledning til å utvikle eller videreutvikle talentet sitt innenfor kultur, musikk, idrett, utdannelse, kunnskap og forskning som kan komme vårt distrikt til gode. Det er et mål at disse personene skal bidra til å løfte regionen innen sitt område og være gode representanter utenfor regionen.

Disse har fått tildelt talentstipend

Utøver Beløp Talent
Karen Høystad 10 000 kroner Idrett
Kristian Enkerud Lien 15 000 kroner Musikk
Lone Sigmond Eivindsdottir 15 000 kroner Dans
Rasmus Kjorstad 15 000 kroner Musikk
Are Sumstad 15 000 kroner Idrett
Sander Tingstad 15 000 kroner Musikk

 

Prosjektmidler

I tillegg har SpareBank 1 Gudbrandsdal tildelt 800 000 kroner i prosjektmidler.

Prosjektmidlene skal gå til større og konkrete prosjekt med varig verdi. Midlene fra banken skal være viktig for realiseringa av prosjektet og skal ha bred nytteverdi i lokalsamfunnet.

Disse har fått tildelt prosjektmidler

Peer Gynt AS 100 000 kroner
Scene Gudbrandsdal 20 000 kroner
Otta Idrettslag 10 000 kroner
Gålå Idrettsanlegg AS 30 000 kroner
Furusjøen Rundt AS 100 000 kroner
Stiftelsen Ringebu Prestgard 100 000 kroner
Rondane-Kvamsfjellet turløypelag 100 000 kroner
Faaberg Fotball 100 000 kroner
Norsk Kulturarv 30 000 kroner
Midt-Gudbrandsdal Motorklubb 85 000 kroner
Oppland Idrettskrets 25 000 kroner
Sel Jeger- og fiskeforening 100 000 kroner

Tidligere i år har vi tildelt kr 350 000,- i gavemidler til lag og foreninger i Lillehammer og Gudbrandsdalen.

Vinstra, 20. juni 2017

Kontaktpersoner:

Trond Slåen, ass. banksjef marked og kommunikasjon
tlf. 97560466, epost: ts@s1g.no

Marianne Sletten, marked
tlf. 95858817, epost: msl@s1g.no

Per Ivar Kleiven, adm. banksjef
tlf. 90193660, epost: pik@s1g.no