Kundevalg generalforsamling 2018

Valget for sparebankens kunder holdes som følger i bankens lokaler:
Otta, Vinstra, Sør-Fron, Ringebu, og LillehammerFølgende medlemmer skal velges;
1 medlem fra Nord-Fron for 4 år.
1 medlem fra Sør-Fron for 4 år.
1 medlem innenfor bankens markedsområde. 

Hvem er valgbare til generalforsamling
Generalforsamlingens medlemmer velges av og blant sparebankens myndige kunder.
En kunde har lån eller innskudd, eller begge deler i banken.

Hvem kan velge til generalforsamlingen
Sparebankens myndige kunder er stemmeberettiget ved valg av kundenes medlemmer til generalforsamling. Hvert kundeforhold har en stemme. Valget skal foregå som flertallsvalg, og hele banken er en valgkrets.

Stemmeberettigede kunder kan fremme forslag på kandidater.
Liste over generalforsamlingens medlemmer hvor det fremgår hvem av disse som er på valg er lagt ut i bankens ekspedisjonslokaler samt bankens hjemmeside. Forslagene må være oversendt banken senest 1.februar 2018 med angivelse av kandidatens navn, fødselsår, yrke og fullstendig adresse.
 

Vinstra, 18. januar 2018
May Brit Støve
Valgkomiteens leder