SpareBank 1 bygger framtidens regnskapshus i Gudbrandsdalen

SpareBank 1 Gudbrandsdal kjøper seg inn i SpareBank 1 Regnskapshuset
SMN og blir medeier i landets nest største regnskapsaktør.  - Banken ønsker at næringslivet i Gudbrandsdal skal ha best mulige forutsetninger for å lykkes. Vi er selv en del av regionen og er avhengige av et voksende og solid næringsliv, derfor gjør vi dette, sier administrerende banksjef i SpareBank 1 Gudbrandsdal, Per Ivar Kleiven.


Han opplever et økende behov blant lokale bedriftskunder for
morgendagens økonomitjenester. – Teknologiutvikling og sentraliseringstrekk
gjør det utfordrende for små og mellomstore bedrifter å få bistand på dette,
derfor er det viktig å sikre at det finnes god økonomikompetanse lokalt i
Gudbrandsdalen. Gjennom kjøpet sørger vi for at bedriftskundene våre får
tilgang til et utvidet og komplett tjenestetilbud på området, forteller han.

SpareBank 1 Gudbrandsdal
SpareBank 1 Gudbrandsdal er regionens største lokalbank med
en forretningskapital på 10,5 mrd.kroner. Banken blir med denne investeringen
en tilbyder innen bank, forsikring, megling, regnskap og økonomisk rådgivning.
Banken er med sine 74 ansatte, høye kundetilfredshet og sterke vekst et
kraftsenter for utvikling av Gudbrandsdalen. Banken er en aktiv deltaker i
lokalsamfunnet og deler årlig ut deler av overskuddet i talentstipend,
prosjektmidler og gaver til allmennyttige formål.

Satser videre i Gudbrandsdalen
- Med SpareBank 1 Gudbrandsdal med på laget sier
det seg selv at vi ønsker å satse sterkt i dalføret sier administrerende
direktør i SpareBank 1 Regnskapshuset, Jon Havdal. – Fra før har vi et kontor
på Lillehammer, men vår styrke er å være nær kundene. Derfor vil vi etablere oss
flere plasser i Gudbrandsdalen, og det langsiktige målet er å få på plass
70-100 økonomer i regionen, forteller han.

Nærhet avgjørende også i framtiden
SpareBank 1 Regnskapshuset tilbyr fremtidsrettede regnskaps-
og lønnstjenester og regnskapsnær rådgivning gjennom lokale kontor – nært
kundene. Selskapet har også en egen avdeling for digitale tjenester som kan
hjelpe næringslivet i Gudbrandsdalen med å få god tilgang til morgendagens
systemløsninger, samt å få bistand til å sy disse sammen med deres eksisterende løsninger.

I tillegg til god teknologikompetanse, har SpareBank 1 Regnskapshuset
en egen fagavdeling med spisskompetanse på eiertransaksjoner,
generasjonsskifter, virksomhetsstyring, avgift og skatt. –
Spesialistkompetansen sammen med det lokale nærværet tror jeg vil bli en
berikelse for alle selskaper i regionen, avslutter Kleiven.

SpareBank 1 Gudbrandsdal kjøper 4,62% av aksjene i SpareBank
1 Regnskapshuset SMN. De andre eierne er SpareBank 1 SMN (90,76%) og SpareBank 1 Søre Sunnmøre (4,62%).
SpareBank 1 Regnskapshuset har rundt 450 ansatte fordelt på 40 kontorsteder og betjener 10.000 kunder i Trøndelag, Møre og Romsdal og Lillehammer.

 

Lillehammer 24. januar 2019

Kontaktpersoner:

Administrerende banksjef i SpareBank 1 Gudbrandsdalen, Per Ivar
Kleiven, tlf. 901 93 660

Administrerende direktør i SpareBank 1
Regnskapshuset SMN, Jon Havdal, tlf. 901 12 502

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }