Ekstraordinær gavetildeling desember 2020

Disse ble tildelt midler

Navn Prosjekt/tiltak Sum
Lillehammer kvinnefotballklubb Kompetanseheving 20.000
Øytun Grendalag Trivselstiltak 50.000
Checkpoint Skåbu Trivselstiltak 30.000
Sel teaterlag Utvikling Kristinspelet 50.000
Midt-Gudbrandsdal ride- og kjøreklubb Utvikling av anlegg 50.000
Furulund bygdahus Korona-støtte 20.000
Lillehammer Lawn Tennisklubb Fornye utstyrspark 30.000
Rondane Kvamsfjellet Turløypelag Nye kartplater 25.000
Heidal idrettslag Tilbud basistrening 20.000
Skåbu musikkorps Koronastøtte 10.000
Heidal/Sel/Vågå bygdeungdomslag Koronastøtte 10.000
Otta Røde Kors Hjelpekorps Nytt skredutstyr 25.000
Ranglarkampen kamferkor Innspilling 5.000
Sødorpfjellet og Gravdalen skiløypelag   Drift og vedlikehold 25.000
Tormod Skilag    Bedre lysforhold i lysløype 25.000
Jotunheimen Hundekjørerlag Vogn til funksjonshemmede 15.000
Sel Idrettslag Korona-støtte 25.000
Makerspace Ringebu Innkjøp av utstyr 20.000
Gudbrandsdal hundeklubb Innkjøp og drift 20.000
Sel Samfunnshus Driftstilskudd 20.000
Follebu skiklubb Skileik-område 25.000
Otta håndball Innkjøp utstyr 12.400
Mysusæter og Raphamn løypelag Driftstilskudd 25.000
Follebu speidergruppe Driftstilskudd 5.000
KNA Lillehammer Motorsport Tilskudd til økt aktivitet 25.000
Lillehammer fotballklubb Innkjøp av materiell 50.000
Høvringen sti- og løypelag Vedlikehold/utbedre løypenett 25.000
Kvam idrettslag Utbedre lysløype 20.000
Jotunheimen hundekjørerlag Støtte til arrangement 5.000
Fåberg gospelkor Støtte til arrangement 5.000
Norsk Et Lite Kor Støtte til arrangement 5.000
Sør-Fron Røde Kors Hjelpekorps Innkjøp av utstyr 10.000
Ruste bygdahus Driftstilskudd 20.000
Kvam skolemusikk/Kvam musikkforening Innspilling av julemusikk 10.000
Fron fotball 2010 Driftstilskudd 20.000
Fefor turløyper Driftstilskudd 15.000
Øyer-Tretten skolekorps Oppstart aspirantkorps 10.000
Hundorp Musikklag Nyttårskonsert 5.000
Sør-Fron Idrettslag Støtte til 3-er-bane 40.000
Sel Grendalag Tilskudd til aktivitet 20.000
Ruste idrettslag Koronastøtte 8.000
LFH09 Lillehammer Faaberg håndball Nytt lydanlegg 30.000
Per Gynt teaterlag Oppsett av komedie 15.000
Solvang Otta Oppgradere teknisk utstyr 20.000
Gålå idrettslag   Koronastøtte 20.000
Gålå idrettsanlegg avd. Jordalen Trapperull til hoppanlegg 50.000
Rondane og Kvamsfjellet turløypelag Opparbeide ny løype 20.000
Otta musikkforening Koronastøtte 5.000
Otta skolekorps Koronastøtte 10.000
Skåbu Tverrbygda Espedalen IL Produksjon av reklamefilm 15.000
Sør-Fron bondelag Ryddeaksjon 20.000
Stiftelsen Lillehammer museum Flytte hytte til Maihaugen 100.000
Ringebu og Fåvang skytterlag Tilskudd ny skytehall 300.000
  Sum tildeling 54 mottakere 1.460.400

Kontaktperson

Trond Slåen
Markedssjef
Tlf. 975 60 466
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }