Tildeling av talentstipend og prosjektmidler 2020

SpareBank 1 Gudbrandsdal tildeler kr. 5.000.000 til et stort antall klubber, lag, foreninger, organisasjoner og enkeltpersoner. Midlene gis i form av gavemidler til drift og investeringer, prosjektstøtte til spesifikke prosjekter eller talentstipend til unge mennesker som utmerker seg innen idrett, kunst, kultur eller utdanning. Felles for tildelingen er at mottakerne bor eller har nær tilknytning til Gudbrandsdalen og Lillehammer.  Her kan du se de ulike mottakere. 


Talentstipend

Formålet med talentstipendet er at det skal bidra til at unge talentfulle personer skal få anledning til å videreutvikle talentet sitt innenfor kultur, musikk, idrett, utdannelse, kunnskap og forskning som kan komme vårt distrikt til gode. Det er et mål at disse personene skal bidra til å løfte regionen innen sitt område og være gode representanter utenfor regionen.

Disse har etter søknad fått tildelt talentstipend

Utøver Beløp Talent
Sigvart Kval 20.000 Håndball
Maria Øyberg Toftaker 10.000 Fotball
Magnus Mikkelsen 10.000 Fotball
Helene Mikkelsen 15.000 Fotball
Berit Nordsæter Resell 15.000 Sykkel
Rasmus Børset Westad 20.000 Sykkel
Sondre Moshage 20.000 Piano
Rasmus Opdal Christiansen 20.000 Fotball
Rebekka Opdal Christiansen 20.000 Dans
Anders Leine  15.000 Amerikansk fotball
Even Thorvaldsen 20.000 Sykkel/ski
Oliver Plassen-Brandvol 10.000 Friidrett
Sjur Holm Grøneng 10.000 Sykkel
Maria Haugen Bueie 10.000 Fotball
Mosetertoppen Curlingteam 40.000 Curling
Karoline Rundsveen 10.000 Teater
Fanny Johanna Riise 15.000 Ishockey
Iben Andersen Thrane 20.000 Drill
Vilde Tangnes 20.000 Aking
Erik Hægstad 20.000 Sykkel
Anne Sveen Grongstad 15.000 Fløyte
Sofie Thomassen 10.000 Sykkel
Eskil Volberg 20.000 Utdanning USA
Emil Rabnåsen Vangen 15.000 Sykkel
Hedda Brenningen Bjørklund 20.000 Sykkel

Prosjektmidler

Prosjektmidlene skal gå til større og konkrete prosjekt med varig verdi. Midlene fra banken skal være viktig for realiseringa av prosjektet og skal ha bred nytteverdi i lokalsamfunnet.

Disse har etter søknad fått tildelt prosjektmidler

Navn Prosjekt Sum
Gålå idrettsanlegg AS Bygging av rulleskiløype 200.000
Nord-Fron Røde Kors Hj.korps Ny båre til bruk i ulendt terreng 20.000
Lillehammer kvinnefot.klubb Ny 3-erbane 40.000
Lillehammer kvinnefot.klubb Utvikle jentefotball i Lhmr og Gudbr.dalen 50.000
Øvertun skolegard Oppgradere uteanlegg 30.000
Sulheim Grendehus Renovere kjøkken 80.000
Lillehammer brukshundklubb Utbedre treningshall 100.000
Otta Idrettslag Nytt dekke på friidrettsbanen 300.000
Follebu skiklubb Skiskytteranlegg på Skeikampen 250.000
FolkRekrutt Rekruttering til folkemusikk 30.000
Sjoa skytterlag Innkjøp nye våpen 40.000
Stavsplassen SA Forbedret speakeranlegg 100.000
Ringebu/Fåvang fotballklubb Nytt klubbhus 300.000
Vestsida fotballklubb Kjøkkeninnredning og solskjerming klubbhus 75.000
Mesna trekkhundklubb Ny scooter til løypekjøring 100.000
Lillehammer curlingklubb Ny ismaskin 100.000
Sundgaardens Venner Oppgradering låve 20.000
Furusjøen Rundt Utvikling av Furusjøen Rundt 30.000
Harpefoss IL Nytt klubbhus 120.000
Lillehammer Lawn tenniskl. Nytt lysanlegg i innendørshall 100.000
Sør-Fron IL Nytt speaker- og musikkanlegg 60.000
Vestringen IL Utbedre lysløype 100.000
Kvam IL Mer lys i lysløype 25.000
Tufskrøkjun Utgivelse av CD 5.000
Krafttak for grønn vekst Innovasjon/nyskaping 250.000

 

Vinstra, 12. juni 2020

Kontaktperson

Trond Slåen
Markedssjef
Tlf. 975 60 466
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }