Deler ut gratis hjertestartere

Vinstra 31. august 2022

SpareBank 1 Gudbrandsdal skal dele ut 30 hjertestartere gratis til lag, foreninger, frivillige organisasjoner og virksomheter som tiltrekker seg mye folk i Lillehammer og Gudbrandsdalen. Som en del av bankens samfunnsansvar er det brukt i underkant av 500.000 kroner på innkjøp av hjertestarterne.

- Vi vet at det enkelte steder er stor mangel på hjertestartere, og ønsker gjennom dette tiltaket å rette fokus på viktigheten av å ha dette livreddende verktøyet tilgjengelig for folk flest. Hjertestartere redder liv og ingen ting er viktigere enn det, sier bankens samfunnskontakt André Winje Arntzen.

Ifølge Helse Norge får ca. 3.000 personer plutselig og uventet hjertestans i Norge hvert år. En del av disse blir reddet som følge av raskt tilgang på hjertestarter.

Gjennom høsten vil banken invitere frivilligheten og virksomheter som tiltrekker seg mye folk, å søke via bankens hjemmesider om å få en gratis hjertestarter. Etter en intern vurdering av søknadene basert på behov, sted og øvrig dekning av hjertestartere, vil banken fordele dem ut i lokalsamfunnene.

Den første mottakeren av hjertestarter fra banken, er Sødorptunet kjøpesenter på Vinstra. Senteret besøkes av mange, både lokalbefolkning og tilreisende, men har ikke hatt hjertestarter tilgjengelig – før nå.

- På vegne av senteret er jeg veldig glad vi har fått en hjertestarter, som vil være tilgjengelig sentralt i senteret. Vi vet aldri når og om vi får bruk for den, men det gir en trygghet å vite at vi har en tilgjengelig om behovet plutselig skulle oppstå, sier senterleder Hanne Brit Jacobsen.

Hjertestarterne er kjøpt inn via Sikkerhetsagentur AS på Vinstra, som også vil bistå med opplæring til mottakerne.  

Ved behov for ytterligere informasjon – ta kontakt med:

André Winje Arntzen
Samfunnskontakt
Tlf.: 415 77 191