Ber alle legitimere seg

For å hindre at norske banker brukes som ledd i hvitvasking eller terrorfinansiering og for å hindre identitetstyveri og annen økonomisk kriminalitet er det et lovpålagt krav at alle bankkunder må være legitimert i bankens arkiver.


Vi ber alle våre kunder som ikke tidligere har registrert pass som legitimasjon om å gjøre det så snart som mulig i bankens lokaler.

Svindel, hvitvasking og ID-tyveri er dessverre et voksende problem både internasjonalt og i Norge. De nye kravene bidrar til å sikre kundene mot å bli utsatt for økonomisk kriminalitet, sier Ivar Belle, assisterende banksjef forretningsutvikling i SpareBank 1 Gudbrandsdal.

For at kunder i framtiden skal være sikret å kunne benytte alle våre tjenester anbefaler vi at en legitimerer seg med pass. Har en ikke gyldig pass kan annen offisiell legitimasjon godtas, men det anbefales å ta kontakt med banken for å vite hva slags krav som gjelder for den enkelte. Ved bruk av eksempelvis bank-ID må banken ha registrert pass som legitimasjon.

Vi beklager den ulempen dette medfører for våre kunder, men vi håper på forståelse for at dette myndighetskravet er nødvendig for å sikre kundene mot ulike former for økonomisk kriminalitet, sier Ivar Belle.

Alle kunder som ikke tidligere er registrert med pass i bankens arkiver, skal være legitimert, ifølge Finanstilsynet. Banken har opprettet en egen enhet som tar kontakt med kunder det gjelder for å minne om kravet både via brev, epost og SMS.

Vi håper så mange som mulig får legitimert seg med gyldig pass så raskt som mulig og dermed er en sikret å ikke få sperret kontoer eller tilgang til bankID. Er det kunder som av praktiske årsaker har problemer med å få legitimert seg eller ta seg til et bankkontor, ber vi om at de tar kontakt med banken så snart de kan, sier Ivar Belle.

SpareBank 1 Gudbrandsdal har eget kundesenter som nås på nummer 02095 ved spørsmål om de nye kravene.


{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }