Illustrasjon av en jordklode

Handel med kryptovaluta og virtuell valuta

I påvente av tydelig veiledning fra norske myndigheter har de fleste norske banker etablert strenge regler for håndtering av transaksjoner og gevinster.

Risiko for hvitvasking

Handel med kryptovaluta/virtuell valuta er i utgangspunktet lovlig. Det er imidlertid knyttet stor risiko til handel med slik valuta, og myndighetene har advart mot investering i kryptovaluta. Risikoen er knyttet til både verdiutvikling og at kriminelle miljøer og useriøse aktører utnytter etterspørselen til svindel av intetanende kunder. Kunder kan også uten å vite det bli involvert i hvitvaskingsoperasjoner iverksatt av kriminelle aktører.

Regulering og håndtering

Kryptovaluta/virtuell valuta er lite regulert, og det er ikke standarisert blant norske finansinstitusjoner hvordan dette skal håndteres. I påvente av tydeligere veiledning fra norske myndigheter, har de fleste norske banker etablert strenge regler for håndtering av transaksjoner og gevinster knyttet til verdier fra kryptohandel.

Illustrasjon av gutt med PC
Regler hos alle banker
Banker er pålagt å kjenne til midlenes opprinnelse når de kommer inn på konto, for å hindre at disse midlene kan være knyttet til svindel, hvitvasking eller annen kriminalitet. Kunder kan uten selv å vite bli involvert i hvitvaskingsoperasjoner iverksatte av kriminelle aktører. Krypto er komplisert og uoversiktlig for mange, noe som utnyttes av useriøse aktører.
Bankens regler finner du nedenfor. Er du usikker kan du kontakte bankens kundesenter på telefon 02095 eller send e-post til bankpost@s1g.no for informasjon om hvilke regler som gjelder og informasjon om hvordan du skal levere inn dokumentasjon som kreves.
Bankens regler finner du nedenfor. Er du usikker kan du kontakte bankens kundesenter på telefon 02095 eller send e-post til bankpost@s1g.no for informasjon om hvilke regler som gjelder og informasjon om hvordan du skal levere inn dokumentasjon som kreves.

Regler for SpareBank 1 Gudbrandsdal

Vi har etablert følgende regler når det gjelder verdier fra kryptohandel til konto i banken:

  • Du må legge frem oversiktlig og komplett dokumentasjon på alle transaksjoner fra kryptovaluta ble kjøpt til gevinsten ble/blir satt inn på konto i Sparebank 1 Gudbrandsdal. Med dette menes komplett kjøp og salghistorikk fra alle børser det er handlet på, samt kontooversikt som viser saldo på lommebok over tid.
  • Vi kan i noen tilfeller be om å få tilsendt dokumentasjon utarbeidet av den aktuelle kryptobørsen som går god for at dine transaksjoner er legitime. Utarbeidelse av en slik rapport må bestilles av deg for din egen regning.
  • Dersom handelen ble gjennomført via konto i annen bank, må du dokumentere hvordan pengene som ble brukt til handelen er opptjent.
  • Transaksjonene må som hovedregel ha gått gjennom en kryptobørs som er rapporteringspliktig til norsk regulatorisk myndighet for at vi skal vurdere dokumentasjonen som mottas. Ytterligere informasjon finnes på Finanstilsynets hjemmesider her. Velg konsesjonstype «Vekslings- og oppbevaringstjenester for virtuell valuta».
  • Du må dokumentere at formue og eventuell gevinst er rapportert til skattemyndighetene.
  • All dokumentasjon skal være oversatt til norsk, og det må fremkomme dine personalia i dokumentene.
  • All dokumentasjon må godkjennes av banken.

Manglende overholdelse av SpareBank 1 Gudbrandsdals regler

Det kan forventes noen ukers behandlingstid.
Ved manglende overholdelse av disse reglene, kan du risikere at midlene blir frosset, inntil tilfredsstillende dokumentasjon er mottatt og godkjent. Det kan i noen tilfeller blir aktuelt å returnere midlene. Det samme kan skje ved mistanke om at betalinger som går via virtuell lommebok (wallet) kan være betalinger til og fra kryptobørser, men skjules via denne type tjenester.

Banken forbeholder seg retten til å vurdere hver sak individuelt og kan be om ytterligere dokumentasjon etter behov for å sikre at transaksjonene er i samsvar med bankens retningslinjer og gjeldende lover og forskrifter. Listen over nødvendig dokumentasjon er ikke uttømmende, og kunden kan bli bedt om å gi annen relevant dokumentasjon avhengig av omstendighetene. Dette punktet er særlig aktuelt for nye kunder og ved realisering fra ukjente handelsplattformer.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }