• Det er som hovedregel ingen egenandel på reiseforsikringen.

    Fra og med tredjegangs skade på mobiltelefon eller nettbrett innenfor et kalenderår, er egenandelen 3.000 kroner.

    For oversikt over dekninger se Hva dekker reiseforsikringen?