Hva skjer med den oppsparte pensjonskapitalen min hvis jeg dør?

Restbeløpet etter medlemmer som er døde, fordeles på gjenlevende medlemmer i pensjonsordningen. Dette kalles dødelighetsarv (ekstern lenke).