Meld skade

Hva har skjedd? Meld fra på nett eller ring oss når som helst på 02300. Du kan også få nyttige tips til hva du kan gjøre.


Hus og eiendeler
Vann- eller brannskade
Ødelagt mobil eller nettbrett
Tyveri og innbrudd
Se flere

Reise
Sykdom eller ulykke på reise
Forsinket bagasje
Avbestilling
Se flere

Bil, båt og andre kjøretøy
Kollisjon
Tyveri og innbrudd
Personskade
Se flere


Deg og dine
Sykdom
Arbeidsuførhet
Skade eller ulykke på dyr
Se flere

Har du andre spørsmål?
Her får du også nyttige tips

Din forsikringsoversikt
Se dine forsikringer


Har du blitt utsatt for ID-tyveri?

Med ID-tyveri menes situasjoner der en tredjemann benytter seg av identifikasjonsbeviset ditt for å begå svindel eller en kriminell handling.

Vi samarbeider med BNP Paribas Cardif - send inn skjemaet, så hjelper de deg.


Hva lurer andre på?