Hvor mye kan jeg spare i IPS?

Du kan spare inntil 15.000 kroner i året med IPS (Pensjonssparing med skattefordel). Minste månedlige sparebeløp er 300 kroner og minste engangsinnskudd er 1.000 kroner. Du bestemmer selv hvor mye du ønsker å spare, samt om det skal skje via månedlig sparebeløp og/eller engangsinnbetalinger.