Boligsparing for barn

Nå kan du bidra til at barna kan få en god start når de skal kjøpe sin første bolig. Sparingen skjer i barnets navn.

Far og datter med pc
God rente
Du får god rente fra første krone.
Fornuftig formål
Pengene som spares må brukes til kjøp av bolig.
Egenkapital
Du kan spare inntil 30.000 kroner per år.

Priser på innskudd gjelder fra 10.03.2024

Priser og vilkår

5,25%
 • Kontoen opprettes på barnet og sparingen skjer i barnets navn
 • Må brukes til boligformål
 • Du kan spare inntil 300.000 totalt (pluss oppsparte renter)
 • Boligsparing for de mellom 0-17 år

Opprettelse

Kontoen må opprettes i banken.

Begge foreldre (eller verger) må godkjenne opprettelse av Boligsparing for barn. Er du enslig forsørger eller ønsker å disponere kontoen alene, må dette dokumenteres.

Det kan kun opprettes 1 konto pr barn.

Rente

Barnet får god rente fra første krone. Det er ingen bindingstid

Uttak

Innskudd som er gjort i inneværende år kan disponeres fritt.

Øvrig sparebeløp må brukes til boligformål.

Ved delvis uttak til annet enn boligformål, belastes et gebyr på 5 % (minimum 1.000 kroner) av uttaksbeløpet og videre sparing er ikke mulig.

Ta kontakt med banken ved uttak.

Annet

Når barnet fyller 18 år endres kontoen til BSU+

Dette er Boligsparing for barn

 • En konto for barn og unge mellom 0 og 17 år – der sparingen skjer i barnets navn. Sparebeløpet må brukes til boligformål som kjøp av bolig, nedbetaling av bolig eller overføres som BSU+ når barnet blir 18 år.
 • Du kan spare inntil 30.000 kroner per år, og total 300.000
  kroner (pluss opptjene renter).
 • Når barnet er 18 år, er det ikke lenger anledning å spare
  mer på Boligsparing for barn og kontoen blir automatisk gjort om til BSU+. BSU+ gir ikke skattefradrag på årlig oppspart beløp, og hvis barnet har skattbar inntekt bør du vurdere å åpne BSU for å få skattefradrag. Les mer om BSU-regler.

Slik går du fram for å bestille Boligsparing for barn


Kjekt å vite om sparing til barn

Ingen arveavgift

Stortinget vedtok å fjerne arveavgiften 1. januar 2014. Det vil si at du kan gi barn og barnebarn en pengegave, uansett beløpsgrense, uten at det må rapporteres eller betales arveavgift.

Lånekassen

Formue og inntekt er med på å avgjøre hvor mye studielån studenten får omgjort til stipend. Formuesgrensen økes hvert år. Les mer om hva inntekt og formue.

Statsforvalteren

Statsforvalterens oppgave er å ivareta barnas økonomiske interesser. Er barnets samlede formue over 2 G skal Statsforvalteren, iht. loven, forvalte midlene. Sammenlign priser

Du kan sammenligne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }