Boligsparing for barn

Nå kan du bidra til at barna kan få en god start når de skal kjøpe sin første bolig.
Sparingen skjer i barnets navn
Sparebeløpet må brukes til boligformål
Du kan spare inntil kr 30 000,- pr. år

Dette er Boligsparing for barn

Konto for barn og unge mellom 0 og 17 år, der sparingen skjer i barnets navn. Sparebeløpet må brukes til boligformål som kjøp av bolig, nedbetaling av boliglån eller overføring til BSU.

Du kan spare inntil kr 30 000,- pr. år og kr 300 000,- totalt (pluss oppsparte renter). 


Hvordan opprette Boligsparing for barn for mindreårige?

Dersom barnet og foreldrene/vergene ikke er registrert med gyldig legitimasjon i banken, må minst en av foreldrene/vergene besøke ett av våre kontorer og ha med:

  • Barnets pass eller fødselsattest.
  • Gyldig legitimasjon fra begge foreldrene (også til den som eventuelt ikke møter opp).

Hovedregelen i lovverket er at begge barnets verger disponerer barnets konto.


Priser på innskudd gjelder fra 06.10.2022

Priser og vilkår

3,05%
  • Sparingen skjer i barnets navn
  • Må brukes til boligformål
  • Du kan spare inntil 300.000 totalt (pluss oppsparte renter)
  • Boligsparing for de mellom 0-17 år

Opprettelse

Kontoen må opprettes i banken.

Begge foreldre (eller verger) må godkjenne opprettelse av Boligsparing for barn. Er du enslig forsørger eller ønsker å disponere kontoen alene, må dette dokumenteres.

Det kan kun opprettes 1 konto pr barn.

Rente

Barnet får god rente fra første krone. Det er ingen bindingstid

Uttak

Innskudd som er gjort i inneværende år kan disponeres fritt.

Øvrig sparebeløp må brukes til boligformål.

Ved delvis uttak til annet enn boligformål, belastes et gebyr på 5 % (minimum 1.000 kroner) av uttaksbeløpet og videre sparing er ikke mulig.

Ta kontakt med banken ved uttak.

Annet

Når barnet fyller 18 år endres kontoen til BSU+


Kjekt å vite om sparing til barn

Arveavgiften ble fjernet i 2014

Det vil si at du kan gi barn og barnebarn en pengegave, uansett beløpsgrense, uten at det må rapporteres eller betales arveavgift.

Statsforvalteren

Statsforvalterens oppgave er å ivareta barnas økonomiske interesser. Er barnets samlede formue over 2 G skal Statsforvalteren, iht loven, forvalte midlene. Ta kontakt med din rådgiver i banken hvis du har spørsmål rundt Statsforvalter og sparing til barn.

Lånekassen

Formue og inntekt er med på å avgjøre hvor mye studielån studenten får omgjort til stipend. Formuesgrensen økes hvert år.

Mer om dette finner du på Lånekassen sine sider


Sammenlign priser

Du kan sammenligne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no