Plasseringskonto+

Med plasseringskonto pluss har du gode rentebetingelser for beløp høyere enn 2 millioner kroner. 

 • God rente ved sparebeløp over 2 millioner kroner
 • Kontoen har 31 dagers bindingstid

Uttak og innskudd

 • Alle uttak og overføringer fra kontoen skal varsles minimum 31 dager før uttaket skal skje.
 • Du får innsyn på kontoen i nettbank, og uttak bestilles via bestillingsskjema.

Renter og vilkår

1,05%
 • Kontoen har høy rente på innskudd fra 2 million til 8 millioner
 • 31 dagers bindingstid

  

Vilkår

 • Kontoen har høy rente på innskudd fra 2 million til 8 millioner
 • 31 dagers bindingstid. 
 • Det er ikke mulig å ta ut midler fra konto før utløpet av oppsigelsestiden på 31 dager
 • Betingelser for innskudd over 8 millioner avtales individuelt
 • Renten kapitaliseres årlig
 • Se rentesatser i prislisten