Grønt landbrukslån

Lån til miljøtiltak på bolig, driftsbygninger og maskiner i landbruk og skogbruk.

Kan brukes til små og store investeringer i bolig, driftsbygning, og maskiner.
Støtter målene i landbrukets klimaplan for 2030.
Muliggjør fornybar energi og lavere energikostnader.

Priser og vilkår

 • Rente fra 5,40 % nom. (50% belåningsgrad)
 • Tilpasset nedbetalingstid
 • SpareBank 1 Hallingdal Valdres som hovedbankforbindelse
 • Miljøeffekt må dokumenteres

Alle lånesøknader vurderes individuelt. Ta kontakt med oss om dine planer. Se komplett prisliste her.

5 millioner tonn CO2-ekvivalenter

Det er hvor mye en samlet norsk landbruksnæring har mål om å redusere utslippet innen 2030. For å klare dette kreves store investeringer. Gjennom gunstige lånevilkår med grønt landbrukslån ønsker vi å bidra til å nå disse målene.

Prøv gjerne Klimakalkulatoren fra Klimasmart Landbruk for å se hvilke muligheter du har til å redusere utslipp og binde karbon.

Kilde: Klimasmart Landbruk

HV-bonde-barekraft.png

Dette kan du bruke lånet til:

 • Lån til bolighus på gården kan kvalifisere til Grønt landbrukslån basert på energikarakteren. Kravene følger TEK-standard i byggeåret slik at også eldre hus som har blitt oppgradert kvalifiserer. Hus bygget før 2010 må ha minimum gul C, hus bygget mellom 2010 og 2017 må ha minimum gul B, og hus bygget i 2017 eller senere må minimum ha gul A. Kriterie for lån er dokumentasjon på energikarakteren. Sjekk hvordan dine planlagte tiltak slår ut i Energimerkekalkulatoren.

   

 • Grønt landbrukslån til miljøtiltak til bolig følger Enovas liste over anbefalte tiltak. Kort fortalt er det slik at om Enova anbefaler det, kan du få Grønt landbrukslån til tiltaket. Eksempel på tiltak kan være installasjon av varmepumpe, balansert ventilasjon eller smart strømstyringsanlegg. Sjekk hvordan dine planlagte tiltak slår ut i Energimerkekalkulatoren.

 • Investering i utstyr for produksjon av fornybar energi kvalifiserer for Grønt landbrukslån. Eksempel på utstyr:

  • Solcelle-/solfangeranlegg
  • Bioenergi
  • Vindkraft/vannkraft
  • Varmepumpe
  • Utnyttelse av spillvarme
  • Nærvarmeanlegg
 • Energi-/miljøtiltak på driftsbygninger eller utstyr til landbruksdriften som bidrar til minskede/unngåtte utslipp, eller positivt bidrar til naturmangfold og hindrer tap av biomangfold.

 • Grønt landbrukslån dekker investering av elektriske (eller fossilfrie) kjøretøy og maskiner for drift på landbrukseiendommen. Eksempel på utstyr:

  • Elektrisk traktor
  • Elektriske skogsdriftkjøretøy
  • Elektriske varebiler

Hva lurer andre på?

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }