Våre samarbeidspartnere

Samarbeid er et av FNs bærekraftsmål vi fokuserer ekstra på. Vi er medlem av og samarbeider med mange organisasjoner for å bidra til å oppfylle vår del av bærekraftsmålene.

Årets miljøfyrtårnbedrift 2020

SpareBank 1 Hallingdal Valdres er en Miljøfyrtårnbedrift. Vi var en av de første i landet til å bli sertifisert etter de nye kravene for finansielle virksomheter. I 2020 ble vi kåret til Årets miljøfyrtårnbedrift i klassen for konsern og store virksomheter. Det er vi veldig stolte av.

Miljøfyrtårn logo

Samarbeid og medlemskap

UNEP FI
Vi har forpliktet oss til FNs prinsipper for ansvarlig bankvirksomhet. Som medlem i UNEP FI må vi tilpasse vår virksomhet til målene i Parisavtalen og FNs bærekraftsmål. Dette rapporterer vi jevnlig på.
FNs Global Compact
Dette er verdens største initiativ for næringslivets samfunnsansvar. Prinsippene for Global Compact brukes som grunnlag for vår strategi på samfunnsansvar, og forankres i konsernets øvrige strategier.
Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF)
The Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF) er et kollektivt forsøk fra banker, og andre finansielle institusjoner, på å harmonisere måten de rapporterer klimagassutslipp finansiert gjennom sine lån og investeringer. Gruppen er raskt voksende og består av over 190 banker og investorer fra hele verden.
Hold Norge rent
Gjennom vårt medlemskap i Hold Norge rent bidrar vi blant annet med å organisere ryddeaksjoner i samarbeid med kommuner og renovasjonsselskaper lokalt.
Otovo har på kort tid blitt en ledende aktør på solceller i Europa. Gjennom sin banebrytende teknologi kan forbrukeren raskt beregne pris, plassering og antall paneler på sin bolig. Søknad om lån til solcelleanlegg skjer gjennom SpareBank 1 Hallingdal Valdres som en integrert del av kjøpsprosessen.
Otovo har på kort tid blitt en ledende aktør på solceller i Europa. Gjennom sin banebrytende teknologi kan forbrukeren raskt beregne pris, plassering og antall paneler på sin bolig. Søknad om lån til solcelleanlegg skjer gjennom SpareBank 1 Hallingdal Valdres som en integrert del av kjøpsprosessen.
Grønnvaskingsplakaten
Vi har signert Grønnvaskingsplakaten. Det forplikter oss til å ikke bruke bærekraft som noe som får oss til å fremstå bedre i markedsføring, men at vi faktisk gjør reelle grep i det vi holder på med.
Gol kommune
Gjensidig forpliktelse mellom Gol kommune og SpareBank 1 Hallingdal Valdres om reduksjon i utslipp av klimagasser. Har resultert i solcelleanlegg på aldershjemmet, utleie av elektriske bysykler i sentrum for å redusere biltrafikk og samarbeid om rydding av søppel i nærmiljøet.
Bruse
Hallingdalsbedriften Bruse leverer solceller til hjem, hytter og næringsbygg. Vi i SpareBank 1 Hallingdal Valdres samarbeider med Bruse om finansieringsløsninger. Sjekk ut mer om solceller fra Bruse på nettsidene deres.
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }