Investor


Kvartalsrapport 3. kvartal 2016

Regnskap for konsernet. Tall i parantes er tilsvarende periode i fjor.

  • Resultat før skatt 111,2 millioner kroner (94,0 mill. kr)
  • Resultat 88,9 millioner kroner (72,6 mill. kr)
  • Vekst i utlån: 7,6% siste 12 måneder
  • Vekst i innskudd: 6,4% siste 12 måneder
  • Tap på utlån hittil i år: 4,2 mill. kr (4,6 mill. kr)
  • Ren kjernekapitaldekning 17,0 prosent (16,1%)

Kontaktpersoner

Knut Oscar Fleten
Administrerende banksjef
959 22 529
Erling Hagen
Økonomisjef
32 08 49 31