Investor


Kvartalsrapport 1. kvartal 2017

Regnskap for konsernet. Tall i parantes er tilsvarende periode i fjor.

  • Resultat før skatt 42,8 millioner kroner (25,5 mill. kr)
  • Resultat etter skatt: 34,2 millioner kroner (19,9 mill. kr)
  • Vekst i utlån: 9,9% siste 12 måneder
  • Vekst i innskudd: 10,1% siste 12 måneder
  • Tap på utlån: -0,1 mill. kr (1,1 mill. kr)
  • Ren kjernekapitaldekning 18,7 prosent (17,5%)

Kontaktpersoner

Knut Oscar Fleten
Administrerende banksjef
959 22 529
Erling Hagen
Økonomisjef
32 08 49 31