Investor


Kvartalsrapport 2. kvartal 2016

Regnskap for konsernet. Tall i parantes er tilsvarende periode i fjor.

  • Resultat før skatt 69,6 millioner kroner (66,7 mill. kr)
  • Resultat 54,0 millioner kroner (52,7 mill. kr)
  • Vekst i utlån: 7,3% siste 12 måneder
  • Vekst i innskudd: 5,4% siste 12 måneder
  • Tap på utlån hittil i år: 2,7 mill. kr (6,2 mill. kr)
  • Ren kjernekapitaldekning 17,1 prosent (15,4%)

Kontaktpersoner

Knut Oscar Fleten
Administrerende banksjef
959 22 529
Erling Hagen
Økonomisjef
32 08 49 31