Investor


Kvartalsrapport 3. kvartal 2019

Regnskap for konsernet. Tall i parentes er tilsvarende periode i fjor.

  • Resultat før skatt 174,9 millioner kroner (125,6 mill. kr)
  • Resultat 144,7 millioner kroner (100,1 mill. kr)
  • Vekst i utlån: 4,2 % siste 12 måneder
  • Vekst i innskudd: 8,4 % siste 12 måneder
  • Tap på utlån hittil i år: -0,6 mill. kr (2,7 mill. kr)
  • Kapitaldekning 19,8 % (20,4 %)

Presentasjon kapitalmarkedsdag 16. august 2017

Bankene i BN bank og Samarbeidende Sparebanker AS hadde felles kapitalmarkedsdag i Oslo. Her kan du se video fra alle bankene sine presentasjoner. (Velg banken du ønsker å se ved å klikke på oversikten til høyre i bildet).


Kontaktpersoner

Knut Oscar Fleten
Adm. direktør/Styreleder og daglig leder/Styreleder SpareBank 1 Hallingdal Valdres/SpareBank 1 Regnskapshuset ValHall AS /Eiendomsmegler 1 Fjellmegleren AS
959 22 529
Erling Hagen
Økonomisjef
32 08 49 31