Investor


Årsrapport 2016

Regnskap for konsernet. Tall i parantes er tilsvarende periode i fjor.

  • Resultat før skatt 113,1 millioner kroner (113,7 mill. kr)
  • Resultat etter skatt: 94,5 millioner kroner (89,0 mill. kr)
  • Vekst i utlån: 9,1% siste 12 måneder
  • Vekst i innskudd: 10,1% siste 12 måneder
  • Tap på utlån: 9,1 mill. kr (6,3 mill. kr)
  • Ren kjernekapitaldekning 18,5 prosent (17,6%)

Kontaktpersoner

Knut Oscar Fleten
Administrerende banksjef
959 22 529
Erling Hagen
Økonomisjef
32 08 49 31