Investor


Kvartalsrapport 1. kvartal 2018

Regnskap for konsernet. Tall i parantes er tilsvarende periode i fjor.

  • Resultat før skatt 36,7 millioner kroner (42,8 mill. kr)
  • Resultat etter skatt: 29,4 millioner kroner (34,2 mill. kr)
  • Vekst i utlån: 9,1% siste 12 måneder
  • Vekst i innskudd: 8,2% siste 12 måneder
  • Tap på utlån hittil i år: 0,2 mill. kr (-0,1 mill. kr)
  • Kapitaldekning 19,4 prosent (17,0%)

Presentasjon kapitalmarkedsdag 16. august 2017

Bankene i BN bank og Samarbeidende Sparebanker AS hadde felles kapitalmarkedsdag i Oslo. Her kan du se video fra alle bankene sine presentasjoner. (Velg banken du ønsker å se ved å klikke på oversikten til høyre i bildet).


Kontaktpersoner

Knut Oscar Fleten
Administrerende banksjef
959 22 529
Erling Hagen
Økonomisjef
32 08 49 31