Investor


Kvartalsrapport 1. kvartal 2020

Regnskap for konsernet. Tall i parentes er tilsvarende periode i fjor.

  • Resultat før skatt 12,0 millioner kroner (69,2 mill. kr)
  • Resultat 11,5 millioner kroner (62,1 mill. kr)
  • Vekst i utlån: 4,9 % siste 12 måneder
  • Vekst i innskudd: 7,2 % siste 12 måneder
  • Tap på utlån hittil i år: 11,9 mill. kr (1,7 mill. kr)
  • Kapitaldekning 22,6 % (19,3 %)

Presentasjon kapitalmarkedsdag 16. august 2017

Bankene i BN bank og Samarbeidende Sparebanker AS hadde felles kapitalmarkedsdag i Oslo. Her kan du se video fra alle bankene sine presentasjoner. (Velg banken du ønsker å se ved å klikke på oversikten til høyre i bildet).


Kontaktpersoner

Knut Oscar Fleten
Adm. direktør/Styreleder og daglig leder/Styreleder SpareBank 1 Hallingdal Valdres/SpareBank 1 Regnskapshuset ValHall AS /Eiendomsmegler 1 Fjellmegleren AS
959 22 529
Erling Hagen
Økonomisjef
32 08 49 31