Investor


Kvartalsrapport 3. kvartal 2018

Regnskap for konsernet. Tall i parantes er tilsvarende periode i fjor.

  • Resultat før skatt 125,6 millioner kroner (120,1 mill. kr)
  • Resultat etter skatt: 100,1 millioner kroner (98,6 mill. kr)
  • Vekst i utlån: 7,7% siste 12 måneder
  • Vekst i innskudd: 7,6% siste 12 måneder
  • Tap på utlån hittil i år: 2,7 mill. kr (5,7 mill. kr)
  • Kapitaldekning 20,4 prosent (18,9%)

Presentasjon kapitalmarkedsdag 16. august 2017

Bankene i BN bank og Samarbeidende Sparebanker AS hadde felles kapitalmarkedsdag i Oslo. Her kan du se video fra alle bankene sine presentasjoner. (Velg banken du ønsker å se ved å klikke på oversikten til høyre i bildet).


Kontaktpersoner

Knut Oscar Fleten
Adm. direktør/Styreleder og daglig leder/Styreleder SpareBank 1 Hallingdal Valdres/SpareBank 1 Regnskapshuset ValHall AS /Eiendomsmegler 1 Fjellmegleren AS
959 22 529
Erling Hagen
Økonomisjef
32 08 49 31