Investor


Årsrapport 2019

Regnskap for konsernet. Tall i parentes er tilsvarende periode i fjor.

  • Resultat før skatt 203,9 millioner kroner (164,2 mill. kr)
  • Resultat 166,9 millioner kroner (136,4 mill. kr)
  • Vekst i utlån: 1,9 % siste 12 måneder
  • Vekst i innskudd: 8,1 % siste 12 måneder
  • Tap på utlån hittil i år: -4,3 mill. kr (5,4 mill. kr)
  • Ren kjernekapitaldekning (morbank) 20,6 % (18,1 %)

Presentasjon kapitalmarkedsdag 16. august 2017

Bankene i BN bank og Samarbeidende Sparebanker AS hadde felles kapitalmarkedsdag i Oslo. Her kan du se video fra alle bankene sine presentasjoner. (Velg banken du ønsker å se ved å klikke på oversikten til høyre i bildet).


Kontaktpersoner

Knut Oscar Fleten
Adm. direktør/Styreleder og daglig leder/Styreleder SpareBank 1 Hallingdal Valdres/SpareBank 1 Regnskapshuset ValHall AS /Eiendomsmegler 1 Fjellmegleren AS
959 22 529
Erling Hagen
Økonomisjef
32 08 49 31