Om banken

SpareBank 1 Hallingdal Valdres er regionens største lokaleide finanskonsern. Som en del av SamSpar-grupperingen er  vi en av seks medlemmer i SpareBank 1 Alliansen.


Om SpareBank 1 Hallingdal Valdres

SpareBank 1 Hallingdal Valdres er det største lokaleide finanshuset i Hallingdal og Valdres. Vi er lokalisert 9 steder i 9 kommuner. Nærhet og kompetanse skal kjennetegne vårt forhold til markedet.

Vi har en desentralisert struktur, uten hovedkontor. Konsernet har, med sine datterselskaper, mer enn 150 ansatte. SpareBank 1 Hallingdal Valdres er en regional selvstendig sparebank med lokal forankring.

Konsernet omfatter også følgende datterselskap:

  • EiendomsMegler 1 Fjellmegleren AS
  • SpareBank 1 Regnskapshuset Valhall AS

Bankens organisering

SpareBank 1 Hallingdal Valdres er organisert etter en modell som tar utgangspunkt i bankens kunder, hvor makten i størst mulig grad ligger hos kontor og rådgivere. Banken er organisert i avdelingene Privatmarked, Bedriftsmarked, kundesenter, Fellestjenester og fagrettet virksomhet.

Gjennom SpareBank 1-alliansen og egne datterselskap sikrer SpareBank 1 Hallingdal Valdres seg tilgang til konkurransedyktige produkter innen finansiering, sparing, forsikring og betaling.

SpareBank 1 Hallingdal Valdres er tilstede gjennom ulike kontorløsninger i kommune- og administrasjonssentre i bankens naturlige nedslagsfelt. Dette i kombinasjon med tilgjengelighet 24 timer i døgnet gjennom nettbank, mobilbank, telefonbank samt kundesenter, gir banken et unikt konkurransefortrinn.

 

Agentregister

Finansforetak plikter å føre et register over sine finansagenter og gjøre det tilgjengelig på sine nettsider. På lenken under finner du oversikt over virksomheter som har en rolle som finansagent for SpareBank 1 Hallingdal Valdres.