Om banken

SpareBank 1 Hallingdal Valdres er regionens største lokaleide finanskonsern. Som en del av SamSpar-grupperingen er  vi en av seks medlemmer i SpareBank 1 Alliansen.


Visjon og verdier

Vår visjon er å være anbefalt av kunden, og vi skal oppfattes som engasjert, relevant og dyktig.

Om SpareBank 1-alliansen

SpareBank 1-alliansen består av 14 selvstendige sparebanker over hele landet som samarbeider om felles plattform og merkevare.

Etisk rammeverk

Vi er avhengig av tillit. Vårt etiske rammerverk for konsernets forretningsdrift og strategiske mål gjenspeiles i dette.

Virksomhetsstyring

Informasjon om styringsprosesser, forstanderskap, styre, ledelse og administrasjon i konsernet.

Om SpareBank 1 Hallingdal Valdres

SpareBank 1 Hallingdal Valdres er det største lokaleide finanshuset i Hallingdal og Valdres. Vi er lokalisert i 11 kommuner. Nærhet og kompetanse skal kjennetegne vårt forhold til markedet.

Vi har en desentralisert struktur, uten hovedkontor. Konsernet har, med sine datterselskaper, mer enn 200 ansatte. SpareBank 1 Hallingdal Valdres er en regional selvstendig sparebank med lokal forankring.

Konsernet omfatter også følgende datterselskap:

  • EiendomsMegler 1 Fjellmegleren AS
  • SpareBank 1 Regnskapshuset Valhall AS

Bankens organisering

SpareBank 1 Hallingdal Valdres er organisert etter en modell som tar utgangspunkt i bankens kunder, hvor makten i størst mulig grad ligger hos kontor og rådgivere. Banken er organisert i avdelingene Privatmarked, Bedriftsmarked, kundesenter, Fellestjenester og fagrettet virksomhet.

Gjennom SpareBank 1-alliansen og egne datterselskap sikrer SpareBank 1 Hallingdal Valdres seg tilgang til konkurransedyktige produkter innen finansiering, sparing, forsikring og betaling.

SpareBank 1 Hallingdal Valdres er tilstede gjennom ulike kontorløsninger i kommune- og administrasjonssentre i bankens naturlige nedslagsfelt. Dette i kombinasjon med tilgjengelighet 24 timer i døgnet gjennom nettbank, mobilbank, telefonbank samt kundesenter, gir banken et unikt konkurransefortrinn.

 

Agentregister

Finansforetak plikter å føre et register over sine finansagenter og gjøre det tilgjengelig på sine nettsider. På lenken under finner du oversikt over virksomheter som har en rolle som finansagent for SpareBank 1 Hallingdal Valdres.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }