FNs bærekraftsmål

FN har definert 17 arbeidsområder for å bekjempe klimaendringer, fattigdom og ulikheter i samfunnet. For oss i SpareBank 1 Hallingdal Valdres er det fire områder som peker seg spesielt ut hvor vi kan utgjøre en forskjell.

Les mer om våre bærekraftsmål.

Innen bærekraft og finans finnes det en rekke forkortelser som kan være vanskelig å forstå. Vi har laget en ordliste for å klare opp i de mest brukte forkortelsene.

CSR - Corporate Social Responsibility. Bedrifters samfunnsansvar. Begrepet ble mye brukt før, nå har Bærekraft tatt over som «in-ord».  

ESG - Environmental, Social, Governance. De tre elementene i bærekraftsbegrepet. Brukes mest innen finans. 

GRI - Global Reporting Initiative. Globals rapporteringsrammeverk om bærekraft. 

HR - Human Rights, menneskerettighetene. (Eller Human Resourses, personalavdelingen.)PRI - Forkortelse for Principles for Responsible Investment. Prinsipper for ansvarlige investeringer. Uavhengig, ikke en del av FN-systemet. 

RBC - Responsible Business Conduct. Begrepet OECD bruker for ansvarlig næringsliv. 

SBTi - The Science Based Targets initiative. Vitenskapsbaserte klimamål. Et samarbeid mellom CDP, Global Compact, World Resources Institute (WRI) og World Wide Fund for Nature (WWF) for å oppfordre og hjelpe bedrifter til å sette mål i henhold til Parisavtalen. 

SDG - Sustainable Development Goals. FNs bærekraftsmål.  

TCFD - Task Force on Climate-related Financial Disclosures. Et initiativ fra Financial Stability Board (FSB) med anbefalinger for rapportering av klimarisiko. 

UNEP FI - United Nations Environment Programme Finance Initiative. Et initiativ og partnerskap om bærekraft mellom FN og finanssektoren. 

UNGC - United Nations Global Compact. Verdens største initiativ for ansvarlig næringsliv. 

UNGP - United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights, FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter