Bærekraft og samfunnsansvar

Samfunnsansvaret gjenspeiles i alle ledd av vår virksomhet, og vi er opptatt av hvordan vår virksomhet påvirker mennesker, miljø og samfunn. Vi bidrar også til utvikling av lokalsamfunnet, blant annet gjennom støtte og sponsing av en rekke lag og foreninger.

Miljøfyrtårn

Alle våre kontorer er Miljøfyrtårn-sertifisert etter de nye bransjekravene for bank og finans.