Investor

Resultater

Våre økonomiske resultater

Kvartalsrapport 3. kvartal 2022

Regnskap for konsernet. Tall i parentes er tilsvarende periode i fjor.

  • Resultat før skatt 94,1 millioner kroner (167,6 mill. kr)
  • Resultat 75,5 millioner kroner (138,0 mill. kr)
  • Vekst i utlån: 8,8 % siste 12 måneder
  • Vekst i innskudd: 12,1 % siste 12 måneder
  • Tap på utlån: 8,9 millioner kr (5,8 mill. kr)
  • Kapitaldekning 21,2 % (21,5 %)

Årsrapporter

Kvartalsrapporter