Om banken

Etiske retningslinjer

Vi er avhengig av tillit fra kunder, offentlig myndigheter og samfunnet for øvrig. Derfor har vi utarbeidet etiske retningslinjer som et fundament for konsernets forretningsdrift og strategiske mål.

Medarbeidere i konsernet SpareBank 1 Hallingdal Valdres skal kjennetegnes ved en høy etisk standard. Dette innebærer at medarbeidere i situasjoner der de identifiseres med konsernet, skal utvise en adferd som oppfattes som tillitsvekkende, ærlig og redelig. Adferden skal være i henhold til gjeldende lover, forskrifter, bransjenormer, interne retningslinjer og de normer som ellers gjelder i samfunnet.

Etiske retningslinjer

Konsernet har utarbeidet etiske retningslinjer som et fundament for konsernets forretningsdrift og strategiske mål. De etiske retningslinjene gjelder for konsernets virksomhet inkludert datterselskapene, alle medarbeidere og medlemmer i styrer, komitéer og forstanderskap. For datterselskaper som for eksempel SpareBank 1 Regnskapshuset Valhall og EiendomsMegler 1 Fjellmegleren, gjelder i tillegg bransjerettede etiske retningslinjer.

Klikk her for å lese våre etiske retningslinjer (PDF)

Etisk råd

SpareBank 1 Hallingdal Valdres har etablert et etisk råd som fortløpende skal ajourholde bankens etiske retningslinjer. Rådet skal også, etter henvendelse fra konsernledelsen, gi uttalelser om forhold som ønskes vurdert.

Rådet har 4 medlemmer og består av:

  • Risk manager
  • Hovedverneombud
  • Representant fra HR-avdelingen
  • Representant fra konsernledelsen