Forstanderskapet

Forstanderskapet er bankens øverste organ og skal se til at banken virker etter sitt formål og i samsvar med lover og vedtekter.


Oppgaver

 • Velge medlemmer til bankens styre
 • Føre tilsyn med styrets forvaltning av banken
 • Velge medlemmer til bankens valgkomité
 • Fastsette konsernets årsregnskap og disponering av overskudd
 • Andre saker som hører under forstanderskapet etter lover og vedtekter

Medlemmer 2022

Forstanderskapet består av kunder, ansatte og representanter fra sparebankstiftelsene.

Kundevalgte

 • Knut Arne Gurigard (leder)

  Marianne Stue

  Karianne Sørbøen

  Per Egil Rese

  Margunn Berget Kristiansen

  Ola Terje Oleivsgard

  Ove Bråten (vara)

  Gunnar Halbjørhus (vara)

  Stian Bogar (vara)

 • Nina Elizabeth Thon

  Pål Bredesen

  Gunvor Hegge (vara)

 • Halvar Hjelmen

Sparebankstiftelsene

 • Arnstein Alund

  Ole Martin Alfstad

  Bente Rakstad (vara)

 • Torleif Bjella

  Lars Einar Intelhus

  Torhild Helling Bergaplass

  Kjersti Lilleslett

  Kjell Erik Skølt

  Endre Ulsaker

  Ole Petter Espe

  Sigrun Jorde

  Janniche Ulrichsen (vara)

  Christoffer Norhaug (vara)

  Anne Vetteren Grøthe (vara)

  Anneli R. Vøllo (vara)

Funksjonærvalgte

 • Maren Haugli Tufto

  Kristin Bakke Haugen (Valgt inn i styret for 2 år i 2022)

  Ann Kristin J. Bakkene

  Lars Sandåker

  Mona Ø. Øen

  Vidar Solheim

  Gro H. Storebråten (vara) (valgt inn i styret som vara i 2022)

  Eva Veslegard (vara)

  Henry Olav Hansen (vara)