Forstanderskapet

Forstanderskapet er bankens øverste organ og skal se til at banken virker etter sitt formål og i samsvar med lover og vedtekter.


Oppgaver

 • Velge medlemmer til bankens styre
 • Føre tilsyn med styrets forvaltning av banken
 • Velge medlemmer til bankens valgkomité
 • Fastsette konsernets årsregnskap og disponering av overskudd
 • Andre saker som hører under forstanderskapet etter lover og vedtekter

Medlemmer

Forstanderskapet består av kunder, ansatte og representanter fra sparebankstiftelsene.

Kundevalgte

 • Knut Arne Gurigard (leder)

  Marianne Stue

  Vegard Ødegård

  Per Egil Rese

  Margunn Berget Kristiansen

  Jørgen Storhaug

  Liv Karin Øynebråten (vara)

  Richard Taraldsen (vara)

  Stian R. T. Øygardslia (vara)

 • Nina Elizabeth Thon

  Helge Bjørneseth

  Pål Bredesen (vara)

 • Halvar Hjelmen

Sparebankstiftelsene

 • Ole Martin Alfstad (nestleder)

  Arnstein Alund

  Bente Rakstad (vara)

 • Torleif Bjella

  Lars Einar Intelhus

  Berit Heitmann

  Sveinung Halbjørhus

  Jakob Mestvedthagen

  Kari Anita Brenna

  Ole Petter Espe

  Sigrun Jorde

  Marit Huso (vara)

  Anne Vetteren Grøthe (vara)

  Mari Holde Andersson (vara)

  Ole Johnny Jorde (vara)

Funksjonærvalgte

 • Maren Haugli Tufto

  Eva Veslegard

  Mona Ø. Øen

  Vidar Solheim

  Lars Sandåker (valgt inn i styret i 2023 for periode på 2 år)

  Ann Kristin J. Bakkene

  Gro H. Storebråten (vara)

  Svein Ivar Kristiansen (vara)

  Kristin Bakke Haugen (vara, valgt inn i styret 2024 for periode 2 år)


{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }