Styret

Her er styret i SpareBank 1 Hallingdal Valdres.

Kristin Ourom (1971)

Leder

Har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo i 1996. Advokatløyve fra 1998. Arbeider som senioradvokat i Kvale Advokatfirma DA med bank og finans, energirett, fast eiendom og selskapsrett.Har vært styremedlem siden 2010. Medlem av revisjonsutvalget fra 2011.Bor i Oslo.

Morten Mastrup (1968)

Nestleder

Utdannet siviløkonom. Driver en lokal bedrift, Fjellstø Omsorg, som er en statlig godkjent barnevernsinstitusjon. Har tidligere vært økonomisjef i Ål kommune i 10 år. Valgt til styremedlem i bankens styre i 2023. Bor på Geilo.

 

Tore Østlund (1958)

Utdanning fra videregående skole med svennebrev og mesterbrev som tømrer. Arbeider som rådgiver i byggesaker i Øystre Slidre kommune. Driver eget byggmesterfirma. Medlem i styret i Øystre Slidre Sparebank og SpareBank 1 Hallingdal Valdres siden 2010. Bor i Øystre Slidre.

Odd Holde (1949)

Utdannet siviløkonom. Arbeider som prosjektleder/konsulent. Har 30-års erfaring fra reiselivet i Hemsedal. Har vært styremedlem fra 2012. Bor i Hemsedal.

 

Irene Løken Lystrup (1981)

Utdannet statsviter. Har siden 2015 vært daglig leder i Kronprinsparets Fond. Bor på et gårdsbruk med sauedrift i Leveld i Ål kommune. Er styremedlem i Sparebankstiftelsen Hallingdal og er stiftelsens representant i styret for SpareBank 1 Hallingdal Valdres. Valgt inn i styret i 2024. 

Hilde Tveiten Døvre (1970)

Utdanning innenfor konsulentarbeid, markedsføring, innovasjon og næringsutvikling. Har lang erfaring fra Valdres Næringshage. Driver nå konsulentselskapet Innovasjonsarkitektene AS, som leverer innovasjons- og utviklingstjenester til offentlig- og privat næringsliv. Bosatt på Fagernes. Valgt inn i styret i 2024. 

Lars Sandåker (1990)

Ansattrepresentant

Har en bachelorgrad fra Handelshøyskolen BI innenfor Økonomi og administrasjon. Arbeider som leder for spare- og investeringsområdet i banken. Har vært tillitsvalgt siden 2021 og har erfaring fra bankens valgkomité. Bor i Ål kommune.

 

Kristin Bakke Haugen (1964)

Ansattrepresentant

Arbeider som rådgiver personlig økonomi i bankens privatmarked. Har vært tillitsvalgt for Finansforbundet siden 1987 og er blitt hovedtillitsvalgt i 2021. Har vært styrerepresentant i Hallingdal Kraftnett og kommunestyremedlem siden 2011. Bor i Gol kommune.

Sissel Skrindo

Styremedlem (vara)

Ann Kristin Jevne Bakkene
Ansattrepresentant (vara)

Steinar Dahlen

Styremedlem (vara)

Vidar Isungset

Ansattrepresentant (vara)

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }