Om banken

Visjon og verdier

Vår visjon er å være anbefalt av kunden, og vi skal oppfattes som engasjert og dyktig.

Vår visjon er å være anbefalt av kunden. Denne visjonen gir oss et tungt ansvar overfor våre kunder, våre samarbeidspartnere, våre ansatte og våre eiere.

Vår ambisjon er å kunne forbli en selvstendig, regional bank som betyr mer for bedrifter og personer i Hallingdal og Valdres enn en hvilken som helst bank.

Våre kunder skal oppfatte oss som engasjerte og dyktige. Det betyr at vi skal være engasjerte i forhold til å komme med løsninger som fungerer best mulig for kundene våre, og dyktige gjennom et bredt og tidsriktig produktspekter, medarbeidere med solid fagkompetanse og gode ferdigheter. Vi skal ha høy etisk standard i alt vi gjør og våre kunder skal oppleve at de får dekket sine behov for finansiell rådgivning og tjenester.


Historien om SpareBank 1

Video placeholder image