SpareBank 1 og DNB vil gå sammen om forsikring

SpareBank 1 Gruppen og DNB vil slå sammen sine forsikringsvirksomheter, og skaper med dette et av landets største forsikringsselskaper.

Partene inngikk 20. juni en intensjonsavtale om fusjon. Det nye selskapet vil ved fusjonstidspunktet ha en markedsandel innenfor risikoforsikring på over 15 prosent, og blir med dette landets tredje største forsikringsselskap, og landets største med distribusjon gjennom bank. - Bransjetall viser at selskaper med bankdistribusjon tar markedsandeler og har god lønnsomhet. Sammen med DNB vil SpareBank 1 nå styrke distribusjonen av forsikring gjennom bankene. Samtidig vil vi få større kraft til å videreutvikle innovative og kundevennlig løsninger, og komme enda raskere på banen med nye produkter til kundene, sier Turid Grotmoll, konsernsjef i SpareBank 1 Gruppen. Det nye selskapets distribusjon vil skje digitalt, via kundesentre og gjennom bankenes tilsammen 350 lokale kontorer. Det nye selskapet vil ved fusjonstidspunktet ha nærmere 1000 medarbeidere. - Skadeforsikring er viktig for kundene våre. SpareBank 1 har vært flinke i dette markedet, og vi ser frem til å samarbeide om å bygge en betydelig aktør som både kan lage de beste kundeopplevelsene og gode resultater, sier Rune Bjerke, konsernsjef i DNB.

Morgendagens forsikringsselskap

Sammenslåingen av forsikringsvirksomhetene vil skje ved at DNB Forsikring AS fusjonerer med SpareBank 1 Skadeforsikring AS. Det vurderes om enkelte personrisikoforsikringer skal overføres til det nye selskapet. Planen er at det fusjonerte selskapet vil ha en tilnærmet komplett produktportefølje innenfor risikoforsikring til privat- og SMB-markedet. Selskapet viderefører SpareBank 1s avtale om å levere produkter til LO-forbundenes 930 000 medlemmer gjennom merkevaren LOfavør. For øvrig vil SpareBank 1-bankene distribuere forsikringene under SpareBank 1-merkevaren, mens DNB vil distribuere forsikringene under merkevaren til DNB. - Vi skal ta plassen som morgendagens forsikringsselskap. Vi starter med en solid markedsposisjon, og har ambisjoner om å gjøre ytterligere fremskritt, sier Turid Grotmoll. Fusjonen vil etter planen gjennomføres 1. januar 2019, forutsatt godkjenning fra myndighetene.

Eier- og bytteforhold

Partene er enige om at SpareBank 1 Gruppen AS skal ha en eierandel på 60 prosent og DNB 40 prosent i det nye selskapet. Selskapet vil fortsatt være et datterselskap i SpareBank 1 Gruppen AS. I intensjonsavtalen er det lagt til grunn et bytteforhold på om lag 80 prosent for SpareBank 1 Gruppen og om lag 20 prosent for DNB. Dette bytteforholdet baserer seg på verdien av de to skadeforsikringsselskapene. Bytteforholdet vil kunne endres før endelig transaksjon hvis vesentlige forhold avdekkes i endelig «due dilligence». Markedsverdi vil bli lagt til grunn når DNB skal øke sin eierandel til 40 prosent.

Fakta om skadeforsikringsvirksomhetene i SpareBank 1 og DNB

SpareBank 1 Skadeforsikring AS distribuerer produktene sine under merkevarene SpareBank 1 og LOfavør. Markedsandelen per første kvartal 2018 er 10,5 prosent. I privatmarkedet er markedsandelen 13,9 prosent, i bedriftsmarkedet 4,4 prosent. DNB Forsikring AS ble etablert i 2008, og har per første kvartal i år en markedsandel på 4,7 prosent. I privatmarkedet er markedsandelen 6,3 prosent, i bedriftsmarkedet 1,6 prosent. Premievolumet på skadeforsikring totalt for begge selskaper per første kvartal 2018 er om lag 8,7 milliarder kroner. I tillegg kommer eventuelt volumet fra personforsikringsprodukter som vurderes overført til skadeselskapene før fusjonen.

Kontaktperson: Kristin Vetleseter, kommunikasjonsdirektør SpareBank 1 Gruppen, tlf. 93 48 06 48

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }