SpareBank 1Hallingdal Valdres tilbyr privatkunder Miljølån til 0% rente

SpareBank 1 Hallingdal Valdres satser tungt på miljø og tilbyr privatkunder Miljølån til 0 % rente.

Forrige onsdag ble Veikartet for grønn konkurransekraft i finansnæringen overlevert Miljøvernministeren på Finans Norges bærekraftskonferanse. Det er en klar forventning at flere finansielle aktører kommer med finansielle løsninger for å bidra i omstillingen til et lavutslippsamfunn. Ett eksempel er DnBs grønne lån.

Men en bank har tenkt grønt lenge og lanserte for 2 år siden sitt første Miljøprodukt. Nemlig Miljølån til 0 % rente.

-Vi startet ikke med bærekraftsdokumenter og rutiner, vi startet med en tanke om at vi ville gjøre noe konkret som faktisk gjorde det enklere for folk flest å ta miljøvennlige valg sier adm. Banksjef Knut Oscar Fleten.

I etterkant av Miljølånet har banken også lansert flere
miljøprodukter.

Hva er miljølån?

Miljølånet er spisset mot energieffektive valg på bolig og hytte og gis til ved tre ulike tiltak. Kundene kan få lån til å gjennomføre enkelttiltak i bolig eller hytte. Ved å oppgradere bygningskroppen til bedre energinivå og ved nybygg, dersom man bygger hus eller hytte med energinivå 2 (tilnærmet lavenergihus) eller bedre.

Lånet følger til enhver tid Enovas retningslinjer. Dette betyr at lånet kan gis til alle de samme tiltakene som det gis får Enovastøtte til. Forskjellen er at Miljølånet også dekker tiltak på hytter.

-Det betyr at er det innafor i forhold til hva du får støtte til hos Enova, er det innafor for å få Miljølån hos oss sier Fleten.

Renten på 0 % gjelder kun tiltaket og økes med 0,5 %-poeng i året, opp til maksimalt 1,5 %. I tillegge det ingen gebyrer knyttet til lånet. Kravet for å få Miljølånet er at du er, eller blir kunde i SpareBank 1 Hallingdal Valdres.

 

SpareBank 1 Hallingdal Valdres satser videre

Miljølånet er kun ett av de grønne produktene SpareBank 1 Hallingdal Valdres tilbyr, i etterkant har de gått inn som finansieringsparter med solstrømsleveransdøren Otovo og varmepumpeimportøren ABK og tilbyr her skreddersydde Sollån og Varmepumpelån.

-Vi ønsker å bidra til at det skal bli enklere for privatpersoner å ta miljøvennlige valg og vi legger mye tid og arbeid i å utvikle og finne andre grønne løsninger innenfor vårt forretningsområde sier Fleten.

Som et ledd i strategien ansetter også banken en Miljøingeniør. Denne personen skal bistå med kunnskap både internt og mot kunder.

-Kunnskap om miljø blir viktig fremover. Vi skal fortsette å utvikle oss med stimulerende løsninger for miljøet. Samtidig ønsker vi å være en offensiv pådriver både mot privatkunder og bedrifter når det gjelder miljø, og ikke minst innovasjoner i forhold til dette.  Da er det viktig og nødvendig å heve
kompetansen internt. Vi gir oss ikke nå. Vi har bare så vidt begynt – Det er nå
det starter sier adm. Banksjef Fleten. 

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }