Årsresultat 2018

SpareBank 1 Hallingdal Valdres

Konsernet SpareBank 1 Hallingdal Valdrs leverer et resultat for 2018 på rekordhøye 164,2 millionerkroner før skatt. Det er 13,9 millioner kroner mer enn året før.

Når det går bra i Hallingdal og Valdres går det bra i konsernet

-Banken har et netto tap på utlån og garantier på kun 5,4 millioner. Dette er et svært lavt nivå som nok har sammenheng med det lave rentenivået som har vært i Norge de siste årene, men det er også et bevis på at bankens bedriftskunder driver bra, sier konsernsjef Knut Oscar Fleten. Konsernet lever i og med lokalmarkedet. Aktivitetsnivået er høgt i begge dalførene der turistrelatert næring har nok å gjøre. Hyttebyggingen fortsetter i like høyt tempo som tidligere. Hotell- og leilighetsprosjekt er under planlegging og bygging. Til sammenligning hadde EiendomsMegler 1 Fjellmegleren rekordomsetning med 739 solgte eiendommer i 2018, mot 632 i 2017. Det høye aktivitetsnivået smitter over på andre næringer og gir god sysselsetting i Hallingdal og Valdres.

Høy vekst i Hallingdal og Valdres krever en solid bank med evne til utlånsvekst

Konsernet styrker sin utlånsevne gjennom gode resultater og bygger evne til å takle svake år gjennomgode resultater. SpareBank 1 Hallingdal Valdres leverer tidenes beste resultat. Konsernet består avbank, forsikring, regnskap og meglertjenester og spesielt morbanken leverer godt med 131,7 mill. i resultatetter skatt. Konsernet sine inntekter øker med 20,5 mill. i 2018 og resultatet viser et normalt driftsår somhar et positivt bidrag fra verdipapirer og tap på utlån på et svært lavt nivå. – Det er selvsagt svært gledelig å legge fram et historisk godt resultat. Spesielt gledelig er det åkonstatere at resultatet kommer av at våre lokalsamfunn går bra i kombinasjon med egen strategi og hard jobbing, sier Fleten.

Lokal tilstedeværelse og digital satsning

Konsernet får stadig flere kunder, og vokser i alle lokalmarkedene i Hallingdal og Valdres. Banken haren utlånsvekst samlet for bedrift og privatmarkedet på 6,2 prosent. – Posisjonen kommer som en konsekvens av langsiktig arbeid og en tydelig strategi. Vi har blant annet valgt å kombinere digital satsing med lokal kunnskap og tilstedeværelse. I våre lokale finanssentre får kundene regnskapstjenester, eiendomsmegling, finansiering og forsikring på samme sted, sier Fleten. Konsernet er i dag fysisk tilstede med 9 lokale kontor, samt et kundesenter med utvida åpningstider.Mange av våre kunder ønsker fortsatt å møtes ansikt til ansikt ved enkelte hendelser i livet av økonomisk betydning. Derfor satser vi på å være fysisk tilstede med dyktige og engasjerte folk som også har den viktige, lokale kunnskapen, forklarer konsernsjefen.

Lokalt samfunnsengasjement

Konsernsjefen mener mange kan glede seg over resultatet som nå legges frem. - For det første betyr resultatet at vi befester posisjonen som en solid lokalbank. Det gir muskler til åfortsatt kunne bidra med finansiering til folk og bedrifter i våre dalfører sier Fleten.SpareBank 1 Hallingdal Valdres eies av to sparebankstiftelser, SpareBankstiftelsen Hallingdal og SpareBankstiftelsen Øystre Slidre som årlig deler ut gaver for mange millioner i Hallingdal og Valdres. I 2018 utgjorde dette omtrent 7,5 mill. kroner. I tillegg er banken stor som sponsor til lokale lag ogforeninger. Konsernet har også tatt initiativet til investeringsfondet, Kimen til vekst som kan gå innmed kapital i nye bedrifter. -Konsernstyret har foreslått at 32,8 millioner kroner skal tilbakeføres til lokalsamfunnene gjennom stiftelsene og da er det bare opp til engasjerte ildsjeler og søke om støtte til prosjekt eller drift via dem,konstaterer en fornøyd konsernsjef.

Nøkkeltall i konseret Sparebank 1 Hallingdal Valdres:

  • Resultat før skatt: 164,2 mill. kr (150,3 mill)
  • Resultat etter skatt 136,4 mill kr (122,8 mill)
  • EK-avkastning etter skatt: 9,9 % (9,6 %)
  • Kapitaldekningsprosent: 21,4 % (19,7 %)
  • Kostnadsprosent K/I: 57,1 % (56,8 %)
  • Netto Utlånstap: 5,4 mill kr (9 mill)
  • Vekst i brutto utlån: 6,2 % (9,8 %)
  • Vekst i innskudd: 4,1 % (10,6 %)

Forslag til utbytte til sparebankstiftelsene: 32,8 mill

Kontaktpersoner i Sparebank 1 Hallingdal Valdres:

  • Konsernsjef Knut Oscar Fleten, tlf. 959 22 529
  • Økonomisjef Erling Hagen tlf. 991 55 150
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }