SpareBank 1 Forvaltning

Din foretrukne partner for sparing og investering.

Hvem er vi?

SpareBank 1 Forvaltning leverer produkter og tjenester som effektiviserer og forenkler sparingen din. Samfunnsoppdraget vårt er å øke sparingen i Norge.

SpareBank 1 Forvaltning har konsesjon som verdipapirforetak og eier 100 prosent av aksjene i datterselskapet ODIN Forvaltning.

Vi eies av SpareBank 1-bankene og LO med forbund.

Tjenestene vi tilbyr

SpareBank 1 Forvaltning ble etablert i 2021 for å samle og ytterligere styrke satsingen på spare- og investeringsområdet i SpareBank 1.

Kapitalforvaltning
Vi bistår kunder med skreddersydde forvaltningsløsninger og finansstrategi  tilpasset den enkelte kundes behov.

Verdipapirtjenester
Vi bidrar med en rekke tjenester innenfor verdipapirmarkedet, blant annet kontoførertjenester og kontohold innenfor verdipapirmarkedet.

ODIN Forvaltning
Datterselskapet ODIN Forvaltning er en av Norges ledende fondsforvaltere. Selskapet investerer langsiktig i bærekraftige kvalitetsselskaper. ODIN leverer et bredt spekter av aksjefond, kombinasjonsfond og rentefond. Les mer om fondene her: Fondsoversikt ODIN

Årsrapport 2022

I fjor tok vi store og viktige steg mot vårt mål om å øke sparingen i Norge. Her kan du laste ned og lese årsrapporten vår for 2022.

Sparing - Et viktig område i folks hverdag og fremtid

Som summer interns i SpareBank 1 Forvaltning har Marie, Jørgen og Sondre fått i oppdrag å vinne slaget om de unge sparekundene. Vi har snakket med de fremadstormende studentene om deres viktigste funn, hva som har overrasket dem mest, hva de har lært og ikke minst – hvilke smarte sparegrep de selv har tatt.

Karriere

Vi er et nyetablert selskap, men med ressursene til Norges nest største finansgruppering i ryggen. Vårt samfunnsoppdrag er tydelig: å øke sparingen i Norge.

For å få til det, ønsker vi til enhver tid å komme i kontakt med dyktige og ambisiøse mennesker som tør å utfordre og tenke utenfor boksen.

Vil du bli en del av vårt talentfulle og hyggelige arbeidsmiljø? 

Bærekraft i SpareBank 1 Forvaltning

Verden opplever store utfordringer knyttet til bærekraft. FNs bærekraftsmål definerer retningen verden må ta.

Vårt bidrag knyttet til bærekraft bygger på grunnfilosofien til SpareBank 1 der sparebankene er lokale, engasjerte og ansvarlige samfunnsaktører. SpareBank 1 som helhet jobber for å redusere sitt miljøfotavtrykk og støtte opp under bærekraftig omstilling blant annet gjennom produktutvikling, felles innkjøp og driften av datterselskapene.

Informasjon om rutiner og retningslinjer

 • SpareBank 1 Forvaltning har ingen tilknyttede agenter som gir investeringsrådgivning eller andre tjenester på vegne av oss.

 • I tillegg til individuell porteføljeforvaltning, kan SpareBank 1 Forvaltning gi investeringsrådgivning i begrenset omfang, for kontanter og finansielle instrumenter som ikke inngår i porteføljen.

 • Her kan du lese mer om våre interne retningslinjer for å oppnå beste resultat ved ordreplassering: Retningslinjer for ordreplassering

 • Her finner du informasjon om hvordan vi håndterer interessekonflikter som kan oppstå: Informasjon om interessekonflikter

 • Det du trenger å vite om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter finner du her: Egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter

data-pc-hender-tastatur-mus-lys

Klagebehandling

 • For at vi i SpareBank 1 Forvaltning skal kunne behandle klagen din, må du sende inn klagen skriftlig.

  Du kan sende inn klagen din til epostadressen:
  KundeklageSB1Forvaltning@SpareBank1.no

  eller ved å sende brev til:

  SpareBank 1 Forvaltning AS
  Postboks 778 Sentrum
  0106 OSLO

 • Så snart vi har mottatt klagen, får du en skriftlig bekreftelse med informasjon om forventet saksbehandlingstid. I tillegg får du informasjon om dine rettigheter til å få en klage behandlet i en klagenemnd.

  Når vi behandler klagen innhenter vi all relevant informasjon for å kunne gjøre en helhetlig og grundig vurdering av den. I tillegg skal eventuelle interessekonflikter identifiseres og avgrenses.

  Du vil få svar på klagen innen to uker. Klarer vi ikke å overholde forventet behandlingstid, får du informasjon om grunnen til dette og når du kan forvente å få svar.

  Når klagen din er ferdig behandlet, får du skriftlig svar på om du har fått medhold eller avslag. Hvis du ikke er fornøyd med vedtaket, kan du ta saken videre til Finansklagenemda.

 • Finansklagenemda er et bransjebasert klageorgan som behandler klagesaker mot banker, forsikringsselskap, inkassoselskap, og andre finansselskap.

  Finansklagenemda
  Postboks 53, Skøyen
  0212 Oslo
  Tlf: 23 13 19 60

  Les mer på Finansklagenemdas nettsider.