Depositumskonto

Skal du leie bolig, eller leie ut bolig? Da er det vanlig at utleier og leietaker oppretter en depositumskonto sammen. Dette er en sperret konto der leieboeren setter inn penger for å dekke eventuelle skader eller manglende husleie.

Utleier oppretter depositumskonto i nettbank eller mobilbank.
Verken utleier eller den som leier kan ta ut penger fra kontoen.
Depositumet kan tilsvare maks seks måneders husleie.

Krever utleier depositum?

Avtale om depositum må inngås samtidig med inngåelsen av selve leieavtalen. 

Utleier kan ikke etter at leieavtalen er inngått, forlange at du betaler inn depositum.


Derfor må dere opprette en depositumskonto


Priser

  • Rente på despotiumkonto er 0,00 %
  • Etableringsgebyr ved opprettelse av depositumkonto i mobilbank og nettbank er kr 600 kroner
  • Etableringsgebyr ved opprettelse av depositumkonto ved et kontor er 1200 kroner

Når depositumet skal betales ut

  • Gå gjennom boligen sammen for å se om den er i den stand dere avtalte. Bruk gjerne et standard tilbakeleveringsskjema for å være sikker på at dere får med dere alt.
  • Er boligen i avtalt stand, gir utleieren beskjed til banken om at depositumet kan utbetales til leieboeren.
  • Utleieren kan ha krav på hele eller deler av depositumet dersom leietaker ikke har overholdt avtalen i leiekontrakten. Dette kan for eksempel være manglende betaling av husleie eller skader utover vanlig slitasje. Forbrukerrådet har laget en veiledning for hva utleier kan kreve, og hva som ikke kan kreves erstattet.

Lurt å tenke på

Det er lurt at utleier og leietaker går gjennom boligen sammen både ved innflytting og utflytting. Dokumenter gjerne eventuelle mangler med bilde.

Forbrukerrådet sine boligsider finner du standardskjemaer og nyttige veiledninger, både for deg som er leietaker og for deg som skal leie ut. 

Skal du leie ut huset?

Da kan det være lurt å ha utleieforsikring knyttet til husforsikringen din. Dette velger du når du kjøper husforsikring.


Hva lurer andre på?


Sammenlign priser

Du kan sammenligne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no