Spare i fond til barn

Sparing til barn og unge har som regel så lang tidshorisont at det vil lønne seg å spare i fond, og da fond med høy aksjeandel. 

Mulighet for høyere avkastning enn sparing i bank
Start tidlig, så kan selv små summer vokse seg store over tid
Spar et fast beløp hver måned eller sett inn penger når du vil

Slik gir du fond i gave

Spare i barnets/ungdommens navn (fullbyrdet gave)

Kun foreldre/verger kan opprette konto for fond i umyndiges navn. Minst en av dem må være kunde hos oss. Begge må ha BankID.

Hovedregelen er at begge må signere på kunde- og kontoavtalen for den umyndige. Er forelderen verge alene må dette dokumenteres. Åpning av konto for fond bestilles ovenfor.

Når konto er åpnet trenger du barnets/ungdommens navn og fødselsnummer (11 siffer) for å kjøpe fond i gave. Du må være kunde hos oss.

Spare i ditt eget navn (ufullbyrdet gave)

Du må være kunde hos oss.

Sparer du i fond til deg selv, anbefaler vi at du holder egen sparing adskilt fra gavesparingen.

Skal du gi gaven i rent aksjefond (min. 80 % aksjeandel) anbefaler vi at du oppretter en ny Aksjesparekonto og gir denne navnet som skal motta gaven etter hvert. Dette gjør overføringen til mottaker enklere når gaven skal fullbyrdiges.

NB! Husk å velge rett konto når du kjøper fond.

Skal du gi kombinasjonsfond med aksjeandel under 80 % så kan vi opprette en egen portefølje med mottakers navn. For å kunne
gjøre det må du sende oss en melding om dette i nett – mobilbanken. Når den er på plass kan du kjøpe fondet du ønsker å gi i gave.

NB! Husk å velge rett portefølje når du kjøper. 


Bør jeg spare i barnets eller mitt navn? 

I barnets navn 

Fordeler
Barnets penger inngår ikke i boet hvis foreldrene skilles eller dør. Barnets penger vil etter fylte 17 år ikke inngå i foreldrenes skattepliktige inntekt og formue.

Ulemper
Når barnets formue er større enn 2G kan Fylkesmannen overta forvaltningen av pengene. Dette kan unngås ved å skrive et gavebrev eller testament hvor man skriver at barna i samråd med foreldrene skal råde over pengene. Send en kopi til Fylkesmannen.

Husk
Hvis midlene står i barnets navn og nettoformuen overstiger 454.075 kroner (2022, summen justeres årlig) vil Statens lånekasse redusere stipendandelen i utdanningsstøtten.

Når barnet fyller 18 år får det full disposisjonsrett over pengene, og du kan dermed ikke bestemme hva pengene skal brukes til.

I ditt navn

Fordeler
Du kan fritt disponere midlene, for eksempel velge når du vil overføre penger. Det begrenser ikke muligheten til stipend. 

Ulemper
Midlene inngår i boet ditt ved eventuell skilsmisse eller død. Ønsker du at gavepenger skal holdes utenfor, må dette spesifiseres i et gavebrev eller testament.


ODIN Konservativ

 • 25 % aksjer og 75 % renter
 • Kombinasjonsfond
 • Lav risiko, lavere avkastning
 • Kort tidshorisont

Passer for deg som er forsiktig, men ønsker høyere avkastning enn du får ved banksparing.

ODIN Flex

 • 50 % aksjer og 50 % renter
 • Kombinasjonsfond
 • Medium risiko
 • Mellomlang tidshorisont

Passer for deg som ønsker en balansert tilnærming, med halvparten aksjer og resten i renter.

ODIN Horisont

 • 75 % aksjer og 25 % renter
 • Kombinasjonsfond
 • Medium risiko
 • Mellomlang tidshorisont

Passer for deg som forventer høy avkastning, men ønsker å ta noe mindre risiko enn i et aksjefond.

ODIN Aksje

 • 100 % aksjer
 • Aksjefond
 • Høy risiko, høy avkastning
 • Lang tidshorisont

Passer for deg som synes høy avkastning er viktig. Du bør ha lang tidshorisont og tåle store svingninger.