Reiseforsikring bedrift

Reiseforsikring for bedrifter som har ansatte som reiser i jobben. Kan utvides til å inkludere fritidsreiser og familien.

Kjøper du reiseforsikring nå, gjelder ikke  avbestillingsforsikringen for reiser som allerede er kjøpt.

dame på jobbreise med trillekoffert på vei til toget
Forsinkelse og innhenting av reisen uten timekrav
Kan utvides fra jobbreiser til fritidsreiser for hele den ansattes familie
Garantert hjelp, bistand og psykologisk førstehjelp – 24 timer i døgnet

Hva dekker reiseforsikringen?

Reiseforsikring for ansatte dekker tjenestereiser i forbindelse med jobb. Forsikringen kan utvides til å gjelde på fritiden, samt hele familien til den ansatte.


Dekninger Reiseforsikring bedrift
Når gjelder forsikringen? Forsikringen gjelder for jobbreiser mellom hjem og fast arbeidssted,
reiser i forbindelse med møter, seminarer eller konferanser.
Kan utvides til også å gjelde ferie- og fritidsreiser.
Hvem gjelder forsikringen for? Ansatte i bedriften
• Kan utvides til familie inkl. barn under 21 år
Hvor lang varighet per reise? maks 70 dager per reise
• Kan utvides til 90, 120 eller 180 dager
Hva er egenandelen? Ingen egenandel

Dekninger
 
Sykdom på reise Ubegrenset erstatningssum
Avbestilling*** Ubegrenset erstatningssum
Transport hjem Ubegrenset erstatningssum
Evakuering (krig, uro og naturkatastrofer) Ubegrenset erstatningssum
Forsinket oppmøtetid Ubegrenset erstatningssum
Forsinket avgang, innhenting og merutgifter til overnatting Inntil ​6.000 kr per person
Forsinket bagasje ved utreise Inntil 5.000 kr per person (min. 4 timer/ingen tidskrav ved jobbreiser)
Innhenting fastlagt reiserute som følge av sykdom Inntil 150.000 kr (per skadetilfelle)
Avbrutt reise ​Ubegrenset inntil reisens pris (inntil 2.000 kr per person/døgn)
Engangsutbetaling ved ​​ulykke/død***
Alder 0-20/20-70/70-75*
700.000(150.000)/500.000/100.000 kr
Bagasje (reisegods) ​Ubegrenset samlet sum**
Verdisaker Inntil 40.000 kr samlet per skadetilfelle
Øvrige gjenstander Inntil 40.000 kr per enkeltgjenstand
Egenandel leiebil:

Ubegrenset (ihht. kontrakt for personbil)

Dette dekkes ikke:
• Egenandel ved skade på helårsleid bil, leasingbil eller bil via bilpool.
• Skader som oppstår på leiebilens tilleggsutstyr alene.

Ting som tilhører arbeidsgiver (jobbreise) Inntil 40.000 kr
Erstatningsreise ved sykdom/ulykke (jobbreise) Inntil 20.000 kr (hvis kollega fra samme selskap avløser)

*Ulykke: Dekningen opphører etter fylte 75 år. **Reisegods: Se egne summer for verdi- og enkeltgjenstander i vilkår. ***Ulykke og avbestilling kan tas ut etter særskilt avtale.

Privatperson? Se reiseforsikring her


Vilkår og produktinformasjon

Vilkår og IPID

Har du allerede reiseforsikring hos oss, må du logge inn og laste ned vilkårene som gjelder for din bedrift.

Nedenfor kan du laste ned standardvilkårene som er utgangspunktet, hvis du kjøper forsikring i dag. Det er viktig å vite at du får skreddersydd forsikringsavtalen og vilkårene etter bedriftens behov.

Hva er IPID?

 


meld skade ikon

Har det skjedd noe på reisen?

Forsikringsselskapet vårt er Fremtind Forsikring

Du kjøper forsikringen din hos SpareBank 1, og den dagen du må bruke den, kontakter du forsikringsselskapet vårt Fremtind Forsikring.