Fritidsulykkesforsikring

Fritidsulykkesforsikring (kollektiv ulykkesforsikring) er en utvidelse av yrkesskadeforsikringen, som gir dine ansatte erstatning ved ulykker som skjer på fritiden deres.

Sikrer dine ansatte økonomisk hvis de skader seg i en ulykke på fritiden.
Du kan også velge å forsikre den ansattes ektefelle/samboer i fritiden.
Forsikringen dekker også behandlingsutgifter som ikke dekkes av trygd.
Selvstendig næringsdrivende og LO-medlem?

Hva dekker fritidsulykkesforsikring?

Har du yrkesskadeforsikring kan du utvide med fritidsulykkesforsikring. Den dekker det samme som yrkesskadeforsikringen, men for skader som skjer utenfor arbeidstiden. Med begge forsikringene er dine ansatte dekket hele døgnet.


Dekninger Fritidsulykke
Medisinsk invaliditet (menerstatning)
Uførhet
Dødsfall
Påførte merutgifter
Fremtidige merutgifter
Tapt inntekt frem til oppgjør
Medisinsk invaliditet uten opp- og nedtrapping for alder Tilleggsdekning
Medisinsk invaliditet ektefelle/samboer Tilleggsdekning
Dødsfall ektefelle/samboer Tilleggsdekning
Medisinsk invaliditet barn Tilleggsdekning

Visse ekstremsports- og risikoaktiviteter må dekkes i egen individuell forsikring.

Hva er ulykkesskade, varig medisinsk invaliditet og ervervsuførhet?

En ulykkesskade er en skade på kroppen som skjer plutselig og uforutsett på grunn av en ytre påvirkning.

Varig medisinsk invaliditet er en varig skade på kroppen, hvor den som er skadet har mistet noe av sin normale kroppsfunksjon. Les mer om medisinsk invaliditet.

Ervervsuførhet er varig, helt eller delvis tap av inntektsgivende arbeid. Ervervsuførhet kan oppstå som følge av ulykkesskade eller sykdom. Les mer om ervervsuførhet


Vilkår og produktinformasjon

Vilkår og IPID

Har du allerede fritidsulykkesforsikring hos oss, må du logge inn og laste ned vilkårene som gjelder for din bedrift.

Nedenfor kan du laste ned standardvilkårene som er utgangspunktet, hvis du kjøper forsikring i dag. Det er viktig å vite at du får skreddersydd forsikringsavtalen og vilkårene etter bedriftens behov.

Hva er IPID?

 

Har du vært utsatt for en ulykke?

Hva lurer andre på?

Forsikringsselskapet vårt er Fremtind Forsikring

Du kjøper forsikringen din hos SpareBank 1, og den dagen du må bruke den, kontakter du forsikringsselskapet vårt Fremtind Forsikring.