Annen sykdom

Annen sykdom er en utvidet yrkesskadeforsikring, som sikrer dine ansatte hvis de blir varig uføre på grunn av andre sykdommer enn yrkessykdommer.

en belastningsskade utsatt frisør står og tar imot bestilling på telefon
Dekker slitasje- og belastningsskader.
Tilpasses både til alder og inntektsnivå.
God oppfølgning og veiledning av den ansatte ved sykdom.
en sykeseng illustrasjon

Hva dekker Annen sykdom?

Annen sykdom sikrer at den ansatte også får en økonomisk erstatning hvis hen blir varig ufør på grunn av andre sykdommer enn yrkessykdom.

Dekninger Annen sykdom
40 - 100 % uførhet på grunn av sykdom

 

Tilleggsdekninger

 
Medisinsk invaliditet (menerstatning) på grunn av sykdom (50 - 100 %)
Forhåndsutbetaling ved uførhet

Slitasje- og belastningsskader

I følge arbeidstilsynet er arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager den største enkeltårsaken til sykefravær i arbeidslivet. I motsetning til kun yrkesskadeforsikring vil Annen sykdom også dekke slitasje- og belastningsskader.

I yrker hvor arbeidet foregår i uheldige arbeidsstillinger, ensformige enkeltoperasjoner, sittestillinger eller med vibrasjoner fra maskiner og arbeidsutstyr er man mest utsatt for belastningsskader. Ved arbeid på data er det plager i hode, nakke, skulder og underarmer som er mest vanlig.
 


Vilkår og produktinformasjon

Vilkår og IPID

Har du allerede utvidet yrkesskadeforsikringen med Annen sykdom hos oss, må du logge inn og laste ned vilkårene som gjelder for din bedrift.

Nedenfor kan du laste ned standardvilkårene som er utgangspunktet, hvis du kjøper forsikring i dag. Det er viktig å vite at du får skreddersydd forsikringsavtalen og vilkårene etter bedriftens behov.

Hva er IPID?

 

Har du blitt ufør?

Hva lurer andre på?

Forsikringsselskapet vårt er Fremtind Forsikring

Du kjøper forsikringen din hos SpareBank 1, og den dagen du må bruke den, kontakter du forsikringsselskapet vårt Fremtind Forsikring.