Hybridpensjon

Hybridpensjon er en mellomting mellom innskuddspensjon og ytelsespensjon. Det er et godt alternativ for bedrifter som i dag har ytelsespensjon eller offentlig pensjon, men som skal bytte pensjonsordning.

Livsvarig utbetaling gir mer pensjon til kvinner og jevner ut ujevnheter i pensjonsutbetaling mellom kvinner og menn.
Dere kan velge med hvor stor grad av risiko pengene skal investeres.

Hva er hybridpensjon?

I likhet med innskuddspensjon setter arbeidsgiver av en fast prosentsats av den ansattes lønn til pensjon. Prosentsatsen er lik for alle ansatte, og man kan velge garanti mot negativ avkastning. I motsetning til innskuddspensjon kan man velge å regulere pensjonskapitalen hvert år i forhold til lønnsveksten. Ved død går pensjonen til den ansatte tilbake til pensjonsfondet. Fordi hybridpensjon kan gi utbetaling hele livet, vil kvinner generelt få mer igjen for en slik ordning da de har høyere gjennomsnittlig levealder enn menn.


Topp avkastning på pensjonspengene

Høy avkastning og lav risiko er viktig når man sparer til pensjon. SpareBank 1 ligger helt i tet i de vanligste konkurrentsammenligningene. Pensjonspengene settes i samme fond som innskuddspensjon og  investeringsstrategien er den samme for de to pensjonstypene. Du kan se en uavhengig oversikt over historisk avkastning på norskpensjon.no.


Lik pensjon for kvinner og menn

Hybridpensjon gir kvinner et tillegg som gjør at de er sikret pensjon de årene de i gjennomsnitt lever lenger enn menn. 


Allerede kjøpt hybridpensjon?

Logg inn for å se avtalen.

Hybridpensjon leveres av SpareBank 1 Forsikring


Takk for gode tilbakemeldinger!

Vi er stolte og takknemlige for igjen å ha blitt kåret til selskapet med de mest fornøyde tjenestepensjonskundene i Norge. 

Bedriftspensjonsbarometeret er Norges største og ledende kundeundersøkelse på markedet for bedriftspensjon. Aalund er eneste leverandør av årlig kundetilfredshetsundersøkelse innen tjenestepensjon i Norge, som ikke er bestilt av en av leverandørene. Aalund.no

Hva lurer andre på?