Pensjonskapitalbevis

Pensjonskapitalbevis er oppspart pensjon fra tidligere arbeidsforhold. Samler du pensjonskapitalbevisene på ett sted, får du bedre oversikt og lavere gebyrer. 

Det er gratis å flytte pensjonskapitalbevisene til oss.
Du får pensjonen utbetalt fra ett sted når du går av med pensjon.
Du får en samlet oversikt over dine pensjonskapitalbevis i nettbanken.

Hva er pensjonskapitalbevis?

Pensjonskapitalbevis er et "bevis" på pensjonspenger du har opparbeidet deg i tidligere jobber du har hatt. Beviset blir opprettet hver gang du slutter i en bedrift som har innskuddsbasert pensjonsordning.

Har du byttet jobb flere ganger er det sannsynlig at du har ett eller flere pensjonskapitalbevis. Hvor pensjonen din er plassert bestemmes av bedriften du jobber i, men når du slutter i jobben kan du velge å flytte pensjonskapitalbevisene dit du selv ønsker.

Et pensjonskapitalbevis kan være med investeringsvalg eller med avkastningsgaranti.

Slutter du i en bedrift som har hybridpensjon får du et pensjonsbevis. Hvis du slutter i en bedrift som har ytelsesbasert pensjonsordning får du en fripolise. 


Det lønner seg å samle pensjonskapitalbevisene

Har du flere pensjonskapitalbevis kan du samle dem hos oss. Da får du lavere gebyrer og bedre oversikt. Det blir mer i pensjon til deg, helt enkelt.

Har du en avtale hos oss fra før får du samme spareprofil på alle dine pensjonskapitalbevis. Er dette din første avtale hos SpareBank 1 får du en alderstilpasset spareprofil. Med alderstilpasset spareprofil får du automatisk en blanding av aksje- og rentefond. Fordelingen justeres og tilpasses med alderen din. Du kan selv endre spareprofil etter at pensjonskapitalbevisene er flyttet.

Husk å huke av for at du vil slå sammen pensjonskapitalbevisene til én felles avtale når du flytter dem, så blir det enda enklere for deg å holde oversikt over pensjonen. 

 

Årlig avtalegebyr
Du betaler et årlig avtalegebyr på 0,50 % av G (499 kroner). G står for folketrygdens grunnbeløp, denne justeres 1. mai hvert år. Er du ikke eKunde, er årlig avtalegebyr 0,6 %. Gebyret reduseres forholdsmessig når saldo er under 10.000 kroner.
 
Investeringsprofiler og forvaltningshonorar
Du kan velge mellom en rekke ferdig sammensatte pensjonsprofiler, eller du kan sette sammen din egen portefølje med fond fra Åpen meny.
 
Pensjonskapitalbevis med aktiv forvaltning:
 • SpareBank 1 Alderstilpasset: 1,35 %-1,03 %
 • SpareBank 1 Forsiktig: 1,05 %
 • SparBank 1 Moderat: 1,15 %
 • SpareBank 1 Offensiv: 1,25 %
 • SpareBank 1 100 % Aksjer: 1,35 %

Pensjonskapitalbevis med basis (indeksnær) forvaltning: 

 • SpareBank 1 Alderstilpasset: 1,00 %- 0,96 %
 • SpareBank 1 Forsiktig: 1,00 %
 • SparBank 1 Moderat: 1,00 %
 • SpareBank 1 Offensiv: 1,00 %
 • SpareBank 1 100 % Aksjer: 1,00 %

Pensjonskapitalbevis med garantert avkastning: 

 • 1,20 %

Åpen meny: 

Pris avhenger av fondsvalg, fra 0,4 %- 2 % + eventuelle suksess-honorarer.

Les mer om fondene i åpen meny, de ulike porteføljene og avkastningshistorikk her

Følg pensjonskapitalbeviset ditt på nett

I nettbanken eller mobilbanken har du alltid oversikt over pensjonskapitalbevis som står hos oss. Du finner pensjonen ved å velge pensjon under sparing i menyen. Her kan du endre investeringsprofil og følge med på sparesaldoen din. 

eKunde

Som eKunde vil du til enhver tid ha avtaledokumentene dine tilgjengelige i nettbanken din. Ønsker du avtaledokumenter per post, må du ta kontakt med vårt kundesenter.

Investering og risiko

Pensjonskapitalens risiko og de fremtidige utbetalinger vil variere i takt med verdiendringen i investeringsvalget på avtalen din. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig utvikling.

Beregning av alderspensjon

Den fremtidige alderspensjonen din vil være summen av det tidligere arbeidsgivere har betalt inn, og den avkastningen du får på pensjonskapitalbeviset ditt. Pengene står i fondssparing og du har selv risikoen for eventuell negativ avkastning på sparebeløpet. Størrelsen på utbetalingen er avhengig av spareverdi ved start uttak av alderspensjon, avkastningen på ditt investeringsvalg, utbetalingstidspunkt, din uttaksgrad og utbetalingstid.

Uttak av alderspensjon

Du kan tidligst ta ut pensjonen din når du fyller 62 år, og du må selv gi oss beskjed når du ønsker å starte utbetaling. Utbetalingstiden må være over minimum 10 år og du kan tidligst avslutte utbetalingen når du er 77 år. Her kan du starte utbetaling. Har du spørsmål kan du også kontakt oss på telefon 915 02 300. 

Kontoutskrift

For at du skal kunne følge med på utviklingen på ditt pensjonskapitalbevis sender vi deg en kontoutskrift i året som viser verdiutviklingen på fondene dine. Pensjonskapitalbevis følger vilkår for innskuddspensjon. Last ned fullstendig vilkår (PDF).

 

Pensjonskapitalbevis leveres av SpareBank 1 Forsikring


Hvor finner du pensjonskapitalbevisene dine?

norskpensjon.no finner du en oversikt over dine pensjonsavtaler. Her finner du også avtalenummer på de ulike pensjonskapitalbevisene dine. Dette nummeret trenger du for å kunne samle bevisene hos ett og samme selskap, som for eksempel oss. 


Har du Pensjonskapitalbevis eller Pensjonsbevis hos oss?  

Da får du rimeligere pris på privat sparing i IPS og pensjonskonto. Prisfordelen gjelder også om du er medlem av en innskuddspensjon eller hybridpensjon hos oss. 


Hva lurer andre på?

Pensjon til din livsfase

Din pensjon er pengene du skal leve av i fremtiden. Å spare smart kan gi deg en bedre hverdag som pensjonist. Velg den livsfasen du er i, så hjelper vi deg i gang.


Sammenlign priser

Du kan sammenligne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no