Innskuddspensjon

Innskuddspensjon er den vanligste pensjonsordningen for bedrifter.

God avkastning for de ansatte.
Forutsigbare kostnader for bedriften.
Enkelt og oversiktlig for både bedrift og ansatte.

Hva er innskuddspensjon?

  • Den vanligste formen for pensjonssparing til de ansatte.
  • En prosentsats av lønnen til dine ansatte settes av til pensjon.
  • Innskuddspensjon gir forutsigbare kostnader for bedriften, og god avkastning for de ansatte.
  • De ansatte kan selv få velge hvor forsiktig eller offensivt de ønsker å være i pensjonssparingen sin. Dette kalles spareprofil.

Mer pensjon for pengene

Bedrifter med innskuddspensjon i SpareBank 1 får god avkastning på pensjonssparingen. Våre spareprofiler er blant de beste på lang sikt, ifølge pensjonsportalen Norsk Pensjon. Hos oss får du rett og slett mer pensjon for pengene!


Velg mellom ulike spareprofiler

Arbeidsgiver velger hvilken spareprofil de ansatte skal ha. Vi anbefaler alderstilpasset profil, som vil si at andelen aksjer trappes ned fra 100 til 20 prosent fra den ansatte fyller 40 år og fram til pensjonsalder. I tillegg kan arbeidsgiver la de ansatte velge spareprofiler selv, med ulik vekting mellom aksje- og rentefond. Med disse profilene trappes aksjeandelen ned fra den ansatte fyller 57 år, for å sikre pensjonen.

Forsiktig

For deg som er opptatt av trygghet og ønsker lav risiko på sparepengene dine.

Moderat

For deg som er opptatt av trygghet og avkastning og ønsker moderat risiko på sparepengene.

Offensiv

For deg som er opptatt av forventet avkastning på sparepengene, men ønsker noe mindre risiko. Sparesaldoen kan svinge mye underveis i sparingen.

100 % aksjer

For deg som er opptatt av høy avkastning på sparepengene, og er villig til å ta høy risiko. Sparesaldoen kan svinge underveis i sparingen.

Vilkår og detaljer

  • Inkluderer betalingsfritak ved uførhet
  • Mulighet for å knytte til tilleggsdekninger

Innskuddspensjon leveres av SpareBank 1 Forsikring


Takk for gode tilbakemeldinger!

Vi er stolte og takknemlige for igjen å ha blitt kåret til selskapet med de mest fornøyde tjenestepensjonskundene i Norge. 

Bedriftspensjonsbarometeret er Norges største og ledende kundeundersøkelse på markedet for bedriftspensjon. Aalund er eneste leverandør av årlig kundetilfredshetsundersøkelse innen tjenestepensjon i Norge, som ikke er bestilt av en av leverandørene. Aalund.no


Økt pensjonssparing - et av de beste ansattgodene

De som tjener godt, får ikke pensjon fra folketrygden av lønn som overstiger 7,1 G. Som arbeidsgiver kan du spare inntil 7 prosent av lønnen til alle ansatte, men du kan også velge å spare inntil 18,1 prosent ekstra av lønnen mellom 7,1 G og 12 G.

På den måten kan du være med og kompensere for at folketrygden ikke utbetaler pensjon for lønn over 7,1 G. Den ansatte kan også velge å bli trukket i lønn for å øke pensjonssparingen.

En tusenlapp i økt pensjonssparing vil som regel bety langt mer enn en tusenlapp i økt lønn.

Pensjon er viktig både for bedriften og de ansatte

Selv om pensjonsordning er obligatorisk er det forskjell på hvor mange prosent av lønn bedrifter betaler inn til de ansattes pensjon. En god pensjonsordning er et av de beste godene du kan gi dine ansatte. Og kan brukes som et strategisk verktøy i bedriftens rekrutteringsarbeid.


Hva skjer dersom en ansatt blir arbeidsufør?

En ansatt som blir arbeidsufør, vil måtte leve av om lag halvparten av tidligere inntekt. Uførepensjon gir deg og dine ansatte økonomisk trygghet ved tapt arbeidsevne.


Hva lurer andre på?