Koronavirus og forsikring

Informasjon, spørsmål og svar om koronaviruset, for privatpersoner og bedrifter.

Denne siden ble sist oppdatert 03.12.2021 kl. 12:00

Utenriksdepartementets (UD) generelle reiseråd ble opphevet 1. oktober 2021. Reiseforsikringen er derfor gyldig som før i de fleste land i verden.

Det finnes likevel noen viktige unntak i forsikringen som du kan lese mer om under.

P.S. Husk å kjøpe reiseforsikring før du bestiller reisen, slik at du har gyldig avbestillingsforsikring.

 

Skal du ut og reise? Har du allerede bestilt en reise? Les dette først

Selv om det globale reiserådet til UD er opphevet er pandemien dessverre ikke over. Vi ber deg derfor lese disse punktene nøye:

 • Hva dekker reiseforsikringen når et land får reiseråd:
  Vi dekker avbestilling hvis landet har reiseråd den dagen du skulle reist. Dette gjelder bare hvis landet var uten reiseråd da du bestilte reisen, og at du bestilte etter 1. oktober 2021.
 • Hvor finner jeg UDs reiseråd?
  Utenriksdepartementet har kommet med flere reiseråd etter den 1. oktober. Oversikten over disse landene finner du på UDs hjemmesider.
 • Avbestillinger som skyldes frykt eller uro dekkes ikke:
  Vi dekker ikke avbestillinger som skyldes frykt for karantene, sykdom eller liknende, og vi dekker heller ikke utgiftene du kan få hvis du havner i karantene.
 • Grensene er stengt - jeg vil avbestille reisen min:
  Flyselskapene kansellerer vanligvis selv fly til land som stenger grensene. Da må du i så fall selv kreve pengene dine tilbake fra flyselskapet, ettersom dette ikke dekkes av reiseforsikringen. Hvis du selv avbestiller reisen dekkes heller ikke dette av forsikringen. 
 • Hva dekker reiseforsikringen min nå?
  Fra 1. oktober vil det aller meste som kan skje mens du er på reise dekkes av reiseforsikringen, inkludert akutt sykdom. Det finnes likevel noen korona-unntak som vi ikke dekker, som at du må i karantene, eller at du må utsette hjemreisen din på grunn av for eksempel korona-test (med negativt prøveresultat).
 • Hva skjer hvis reiserådet endres mens du er i landet:
  Vi dekker ikke ekstrautgiftene dine hvis UD gir reiseråd for landet du er i, og du vil dra hjem før du hadde tenkt. Reiseforsikringen din er likevel fortsatt gyldig under oppholdet ditt.
 • Sjekk lokale restriksjoner:
  Pandemien gjør at det fortsatt er restriksjoner på innreise i noen land. Husk også at kapasiteten på lokale sykehus kan være sprengt på grunn av koronasmitte.
 • Last ned Reiseklar-appen:
  Last gjerne ned UDs nye Reiseklar-app! Der får du nyttig informasjon både før og under reisen.
   

Hva dekker reiseforsikringen når du reiser innenfor EØS/Schengen-området, og i Storbritannia?

Reiseforsikringen gjelder som vanlig hvis du drar til disse områdene, og du kan avbestille reisen hvis du for eksempel plutselig blir syk før reisen.

Du bør likevel legge spesielt godt merke til disse punktene:

 • FHIs smittevernråd: Folkehelseinstituttet (FHI) gir såkalte «smittevernråd» for reiser til og fra blant annet land i EØS/Schengen-området og Storbritannia. Vi dekker ikke avbestillinger til land som omfattes av disse rådene.
 • Karantene i Norge: Myndighetene kan gi reiseråd til land innenfor EØS/Schengen eller Storbritannia hvis landene har «særlig høy smitte». Det kan bety at du må i karantene når du kommer tilbake til Norge. Vi dekker dessverre ikke noen av utgiftene du kan få på grunn av en slik karantene.
 • Hva betyr fargekodene til FHI: De nye fargekodene Folkehelseinstituttet (FHI) begynte å bruke 5. juli 2021 betyr ikke noe for dekningen til reiseforsikringen din. Myndighetene bruker fargekodene til å styre karantenereglene for de som kommer fra utlandet, og kodene sier derfor ikke noe om land er trygge å reise til. Du kan holde deg oppdatert på fargekodene på FHIs nettsider.
 • Karantene i landet du reiser til: Vi dekker ikke ekstrautgiftene dine hvis du må i karantene i landet du reiser til.
 • Hvis reiserådet endres mens du er i landet: Vi dekker ikke ekstrautgiftene dine hvis UD gir reiseråd for landet du er i, og du derfor vil dra hjem før du hadde tenkt. Reiseforsikringen din er likevel fortsatt gyldig hvis reiserådet forandres mens du er i landet.

 

Dekker dere avbestilling av ferie- og fritidsreiser i Norge? Og hva dekker reiseforsikringen i Norge?

Vi dekker avbestilling av innenlandsreiser hvis du blir satt i såkalt myndighetspålagt karantene på grunn av korona. Dette dekker vi fra 1. mai 2021 (det er foreløpig ikke satt noen sluttdato). 

Reiseforsikringen dekker naturligvis også vanlige avbestillinger, som vil si avbestillinger som skyldes for eksempel akutt sykdom eller dødsfall i nærmeste familie.

I Norge dekker for øvrig reiseforsikringen hendelser som tyveri, akutt sykdom, ulykker, dødsfall i nærmeste familie, og brann/skade på bopel. Du finner hele dekningen i forsikringsbeviset ditt.

 

Dette må du gjøre før du melder sak til Fremtind
Har du avbestilt reisen din? Vi kan dessverre ikke behandle saken din før vi vet hva du får igjen fra flyselskapet, turoperatøren, hotellet eller liknende.

Vi kan behandle saken din raskere hvis du følger det som står i denne listen:

1)     Du skal alltid først avbestille reisen din hosflyselskap, turoperatør, hotell eller liknende.

2)     Få skriftlig bekreftelse fra de som solgte deg reisen, som viser hvor mye penger du får tilbake.

3)     Hvis du ikke får igjen penger, må du sende oss skriftlig bekreftelse fra flyselskap, hotell e.l. på dette også. Bekreftelsen får du fra de som solgte deg reisen.

4)     Nå kan du melde saken din til oss.

5)      Dette er dokumentasjonen vi trenger for å behandle saken din:

 • Billetter/kvitteringer for flyreisen, hotell og liknende.
 • Skriftlig bekreftelse som viser hva du får igjen fra flyselskap, hotell eller liknende.
 • Betalte du reisen med kredittkort? Send oss kontoutskrift av betalingen, eller faktura som viser hva du betalte.
 • Gi oss beskjed hvis noen andre i hjemmet ditt har reiseforsikring andre steder, for eksempel hos arbeidsgiver eller gjennom fagforening.

 


«Nødvendige reiser»: Er reiseforsikringen din gyldig hvis du reiser til land med reiseråd?
Vi skjønner veldig godt at kundene våre noen ganger må reise. Reiseforsikringen dekker derfor reiser til såkalte røde land, eller land med reiseråd fra UD, hvis reisen er nødvendig. Dette er reisene vi regner som nødvendige:

 • Skader på hus, bygning eller leilighet som du har i utlandet. Du kan også reise på grunn av nødvendig vedlikehold, det vil si vedlikehold som må gjøres for å unngå skader på boligen. 
 • Dødsfall, begravelse, eller akutt, alvorlig sykdom i nærmeste familie. For hva som regnes som nærmeste familie kan du se definisjonen i vilkårene i forsikringen din.
 • Medisinsk og livsnødvendig behandling. Dette gjelder ikke ved såkalt vedlikeholdsbehandling, oppfølgingstimer, rutinemessig kontroll, innførsel av medisin til Norge eller liknende.
 • Hentereise ved adopsjon.
 • Rettssak hvor du selv må møte opp.
 • Fornyelse av pass/visum hvor du selv må møte opp.
 • Studenter i utlandet. Gjelder for høyskole- og universitetsnivå. 
 • Samvær mellom foreldre og barn. Gjelder ved fastsatt samværsrett. 
 • Tjenestereiser: Gjelder for bedrifter som har tjenestereiseforsikring for de ansatte, og når arbeidsgiver vurderer reisen som strengt nødvendig.

Viktig!

Hvis du er på en nødvendig reise, må du kunne dokumentere grunnen til at du dro. Du trenger ikke gjøre dette før du reiser, men vi trenger dokumentasjonen hvis du melder en sak til oss senere.

Dokumentasjon kan for eksempel være takstrapport hvis boligen er skadet, bekreftelse fra adopsjonskontoret, attest ved alvorlig sykdom eller dødsfall og liknende.

Vi oppfordrer uansett alle til å lese myndighetenes reiseråd nøye, og å unngå ferie- og fritidsreiser til land eller områder hvor det finnes reiseråd eller restriksjoner på reiser. Myndighetene i andre land kan dessuten ha egne regler for hva som er en nødvendig reise, og det er derfor veldig viktig at du som reisende setter deg inn i reglene til landet du reiser til.
 


Reiser til land med reiseråd

Jeg har tatt vaksine mot korona. Betyr det at jeg nå kan reise mellom landene, og at reiseforsikringen gjelder som vanlig?

Det er smittesituasjonen i hvert enkelt land eller område som bestemmer om du kan reise dit. Det er med andre ord viktig at du fortsatt forholder deg til myndighetens reiserestriksjoner og Utenriksdepartementets reiseråd. Disse rådene avgjør dessuten om reiseforsikringen din er gyldig eller ikke gyldig.
 

Jeg har fått evakueringsråd fra lokale myndigheter i landet jeg befinner meg, men ikke av UD. Hva dekker dere?
Vi dekker bare evakuering når beordringen kommer fra UD. Hvis lokale myndigheter ber deg evakuere, må du dekke ekstrakostnadene selv.
 

Jeg har reist til et land med reiseråd, men bestilte billetten da landet ikke hadde reiseråd. Hva dekker reiseforsikringen da?

Reiseforsikringen din er ikke gyldig hvis du drar til et land med reiseråd, selv om det ikke hadde reiseråd da du bestilte reisen. Det betyr at du ikke vil få erstatning hvis det skjer noe på reisen.

Unntaket er hvis du drar på en nødvendig reise, da gjelder reiseforsikringen som vanlig. Du kan lese mer om hva vi i Fremtind definerer som «nødvendige reiser» lenger opp på siden.

 

Jeg har reist til et land med reiseråd, og jeg bestilte reisen da landet hadde reiseråd. Hva dekker reiseforsikringen min?

Reiseforsikringen din vil i så fall ikke være gyldig. Se også punktet over: «Jeg har reist til et land med reiseråd, men bestilte billetten da landet ikke hadde reiseråd. Hva dekker reiseforsikringen da?»  

 
Bedrift


Hva er avbestillingsforsikring?

Avbestillingsforsikring er en dekning du har gjennom reiseforsikringen din eller reiseforsikringen du har gjennom ditt MasterCard. Den gir deg reiseomkostningene tilbake dersom det skulle oppstå noe uforventet i forkant av reisen.

Les mer om avbestillingsforsikring


meld skade flamme

Fikk du ikke reist?