Kombinasjonsfond

Et kombinasjonsfond er en kombinasjon av aksjefond og rentefond. Du kan velge den fordelingen på aksjer og renter som passer deg best. 

Enkelt

Passer for deg som ønsker at vi setter sammen sparingen din.

Tilpass risiko

Du kan tilpasse risikoen, men må tåle noen svingninger underveis.

Ikon, sparegris

Balanse

Kombinasjonsfond balanserer trygghet og avkastning.

Hva er kombinasjonsfond?

Et kombinasjonsfond består av både aksjefond og rentefond. Det betyr at du enklere kan tilpasse hvor stor risiko du ønsker å ta, og hvor høy avkastning du kan håpe på. Jo høyere aksjeandel kombinasjonsfondet har, jo høyere er forventet avkastning på sparepengene.

Kombinasjonsfond passer for deg som ikke ønsker like store verdisvingninger som du kan få i et aksjefond. 

Avkastning og risiko med kombinasjonsfond

Synes du at svingninger høres skummelt ut, men likevel ønsker å få høyere avkastning enn på sparekonto? Da kan kombinasjonsfond være et godt alternativ.

I kombinasjonsfondet vil avkastning og risiko avhenge av fordelingen av rentepapirer og aksjer i fondets portefølje. Jo større aksjeandel, jo høyere forventet avkastning - og risiko.

Illustrasjon: Forvalter av kombinasjonsfond

Forvalteren passer på for deg

Forvalteren av kombinasjonsfondet passer på at balansen mellom aksjer og renter er den samme i hele spareperioden. Dette kalles for rebalansering, og er ikke noe du selv trenger å tenke på underveis. Du velger hvor stor risiko du vil ta, og våre forvaltere gjør jobben for deg. 

Kjøper du et kombinasjonsfond med 80 % aksjer og  20 % renter, sørger forvalter for at fondet har denne fordelingen i hele perioden. 

Aksjesparekonto

Kombinasjonsfond som har mer enn 80 prosent aksjeandel kan du kjøpe i en aksjesparekonto.

Hva lurer andre på?

Lær mer om fondssparing

Her finner du det du trenger å vite om fondssparing. Kom i gang du også, så når du dine mål og drømmer fortere. 

Kort om avkastning
Historisk avkastning for fond er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning avhenger blant annet av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

For deg som handler fond og verdipapir
Se avtaler og retningslinjer