Fordelene med å bruke Vipps Bedrift på loppemarkedet

Klubber, lag og foreninger har mye å tjene på å arrangere loppemarked.

Vipps-loppemarked

I tillegg til penger fra sponsormidler, gavefond og stiftelser er loppemarked en velkjent og effektiv måte å tjene penger på for klubber, lag og foreninger. Men hvordan skaper man et vellykket loppemarked, som går smertefritt både når det gjelder det praktiske og økonomiske?
 

Store summer å hente

Det årlige loppemarkedet i Volda, feiret 60 år i fjor, og har nærmest blitt en institusjon i vestlandsbygda. Det er Volda Røde Kors som står bak – en fullskala organisasjon med rundt 600 medlemmer, som tilbyr aktiviteter innen redning, beredskap og omsorg. 

– Det årlige loppemarkedet arrangeres i slutten av august hvert år. Det er et enkeltprosjekt som er veldig viktige for å skaffe nok inntekter til drift av lokalforeningen. Alt vi tjener på loppemarkedet går rett til driften. Vi tjener godt over 100 000 kroner hver gang, og beløpet er en betydelig del av den totale inntekten gjennom et år. Selv om driften er basert på frivillig innsats, så koster det likevel penger, forteller Audun Kr. Høidal, leder i Volda Røde Kors.
 
Foreningen har vært bankkunde hos SpareBank 1 Søre Sunnmøre i lang tid, og banken har vært en god samarbeidspartner under loppemarkedet.

– Tidligere fikk vi låne bankens lokaler og tellemaskiner for å telle opp pengene etter loppemarkedet. For noen år siden gikk vi over til elektronisk betalingsløsning, og i dag bruker vi Vipps Bedrift via banken. De hjelper oss å sette opp design, profil og valgmulighetene i appen, forteller Audun.
 

Bruker Vipps

Som bankkunde kan klubben, laget eller foreningen din bestille Vipps, og dermed ta betalt når som helst – helt uten bruk av betalingsterminal. Da får dere et eget Vippsnummer, som kunden kan betale til gjennom Vipps-appen på mobilen.

En stor del av omsetningen til loppemarkedet går gjennom Vipps. Audun trekker frem fordelene ved den elektroniske betalingsløsningen:

– Vipps fører med seg noen åpenbare fordeler. Før betalingsløsningen kom, betalte folk med kontanter og bankterminal, men der var vi fysisk begrenset. Nå som «alle» har Vipps blir hver mobil sin egen bankterminal. Det gjør det veldig fleksibelt. Vipps er enklere både for oss og for dem som skal betale, forteller han og fortsetter:

– I tillegg er det en sikrere betalingsløsning, med mindre risiko for svinn. Vi kan se omsetningen av loppemarkedet minutt for minutt, og oppgjøret er gjort på et øyeblikk. Vi bruker også Vipps ved det årlige salget av julekalendere. Jeg ser bare fordeler ved å bruke Vipps, sier Audun.

– Hvorfor tror du loppemarkedet har blitt en så viktig tradisjon for dere?

– Det er fint på så mange ulike måter. Det er både lønnsomt og økonomisk, og det er få kostnader ved å arrangere. I tillegg liker jeg det symbolske i at gjenbruk er viktig, og at man bør unngå å kaste ting. Studentene i bygda har vært en god målgruppe for oss på loppemarkedet, men også kunstsamlere og ja, alle mulige folk!

Her kan du lese mer om Vipps.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }