Årsregnskap 2021

Regnskap 2021, nøkkeltall:

  • Resultat før skatt: 107,1 mnok
  • Totalresultat etter skatt: 95,5 mnok
  • Rein kjernekapitaldekning etter forholdsmessig konsolidering: 21,54%
  • Kapitaldekning etter forholdsmessig konsolidering: 21,97%