Investor


Kvartalsrapport 3. kvartal 2017

Regnskap per 3. kvartal 2017, nøkkeltall:

  • Resultat før skatt 68,3 millioner kroner (Q3 2016: 58,2 millioner)
  • Resultat 81,5 millioner kroner (Q3 2016: 69,6 millioner)
  • Ren kjernekapitaldekning 16,87 prosent
  • Kapitaldekning 18,10 prosent