Investor


Årsregnskap 2020

Regnskap 2020, nøkkeltall:

  • Resultat før skatt: 72,5 mnok
  • Totalresultat etter skatt: 66,4 mnok
  • Rein kjernekapitaldekning etter forholdsmessig konsolidering: 21,82%
  • Kapitaldekning etter forholdsmessig konsolidering: 22,35%