Investor


Årsregnskap 2019

Regnskap 2019, nøkkeltall:

  • Resultat før skatt 158,9 mnok
  • Resultat 140,2 mnok
  • Ren kjernekapitaldekning 22,01 % etter forholdsmessig konsolidering
  • Kapitaldekning 22,58 % etter forholdsmessig konsolidering