Årsregnskap 2022

Regnskap 2022, nøkkeltall:

  • Resultat før skatt: 91,9 mnok
  • Totalresultat etter skatt: 75,6 mnok
  • Rein kjernekapitaldekning etter forholdsmessig konsolidering: 21,38%
  • Kapitaldekning etter forholdsmessig konsolidering: 21,80%