Investor


Kvartalsrapport 2. kvartal 2016

Regnskap per 2. kvartal 2016, nøkkeltall:

  • Resultat før skatt 53,1 millioner kroner (Q2 2015: 31,4 millioner)
  • Resultat 45,8 millioner kroner (Q2 2015: 24,3 millioner)
  • Ren kjernekapitaldekning 15,34 prosent
  • Kapitaldekning 16,20 prosent