Samfunnsansvar

 
Sparebankkulturen er tuftet på å bidra og engasjere seg til det beste for det samfunnet vi lever i.

Dette være seg i form av å sikre kapital til næringsutvikling, legge til rette for boligbygging og generelt bidra til at bygdene er rikt på engasjement og aktivitet for store og små. Dette jobber vi med hver eneste dag, dette er vårt samfunnsoppdrag, basert på god lokalkunnskap og nærhet til kundene.