Vil du jobbe med bærekraft i vår fremtidsretta tradisjonsbank?

Vi tilbyr en spennende rolle i en bank i vekst. Bærekraft har fått stort fokus i finansbransjen, og gjennom å yte kreditt til næringsliv og boligeiere har vi som sparebank en sentral rolle i det grønne skiftet.

Stilling: Fagansvarlig Bærekraft
Arbeidsgiver: SpareBank1 Lom og Skjåk – Fjellbanken
Arbeidssted: Etter avtale
Varighet: 100 % fast
Søknadsfrist: 15.03.2024

sb1ls-fjellbanken-storhoi

Som Fagansvarlig Bærekraft vil du lede bankens arbeid med bærekraft, og være en sentral bidragsyter i videreutvikling av banken. Du vil delta på flere arenaer, i og utenfor banken. Du vil bli del av et godt kollegialt miljø med engasjerte kollegaer med høy kompetanse innenfor ulike områder.
Stillingen blir en del av Forretningsutvikling, i tillegg til å arbeide i flere tverrfaglige team. Vi søker etter en selvstendig, engasjert og strukturert person som brenner for bærekraftige lokalsamfunn!

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

 • Lede utforming av strategier og retningslinjer for bankens arbeid med bærekraft
 • Bidra i bankens produkt- og konseptutforming
 • Delta i relevante fagfora for bærekraft i SpareBank 1
 • Lede relevante prosjekter i banken
 • Ansvar for ekstern bærekraftrapportering (klimaregnskap, bærekraftsrapport, åpenhetsloven mv)
 • Ansvar for intern bærekraftsrapportering, risikovurderinger, vesentlighetsanalyser, oppfølging av mål og tiltak
 • Vedlikeholde fagansvar, samt lede kompetanseutvikling internt i banken
 • Samarbeide med andre aktører for å fremme bankens arbeid med bærekraft


Ønskede kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning innen bærekraft, økonomi eller annet relevant fagområde
 • Kompetanse og interesse for bærekraftsfaget samt aktuelle regulatoriske krav 
 • Kunnskap om utvikling og implementering av strategier og rammeverk
 • God forretningsforståelse
 • Gode digitale ferdigheter
 • Gode kommunikasjonsegenskaper og god norskspråklig kompetanse, skriftlig og muntlig


Personlige egenskaper:

 • Stort engasjement for bærekraft
 • Gode samarbeidsevner og positivt innstilt
 • Motiverende og engasjerende, med god gjennomslagskraft
 • Selvstendig med god gjennomføringsevne 
 • Utviklingsorientert, uredd og tydelig 


Vi kan tilby:

 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver innenfor et sentralt fagfelt 
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø der vi vektlegger samarbeid, utvikling og kompetansedeling
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • 6 uker ferie
   

Personlige egenskaper vil bli vektlagt.
 

«Solide. Evige. Livgjevande. Der har du fjella som omgir vårt daglege verke nord i Gudbrandsdalen. Og der har du kjerna vår som bank. Vi bankar for folk, framtid og fjellbygdene nord i Gudbrandsdalen. Gjer du det same så slår vi gjerne følgje?»
 

For mer informasjon ta kontakt med Leder Forretningsutvikling, økonomi og finans, Anne Kjæstad Veggum, tlf.: 976 83 503.

Om Fjellbanken

Lom og Skjåk SpareBank ble grunnlagt i 1873 som en sparebank for kommunene Lom og Skjåk. I 1996 ble vi en del av SpareBank 1-gruppen og fra da av ble navnet vårt SpareBank 1 Lom og Skjåk. I 150 år har utviklinga av banken og fjellbygdene vi er en del av hengt tett sammen. Det har de siste årene vært naturlig å kalle oss Fjellbanken.
Gjennom våre lange tradisjoner nord i Gudbrandsdalen er Fjellbanken en institusjon i lokalsamfunnet i nært samspill med både folk og næringsliv. Vi er en selvstendig sparebank med lokalt styre, tett knyttet til lokalsamfunnet. Siden årtusenskiftet har banken i tillegg fått en stor del personkunder fra hele landet.


SpareBank 1 Lom og Skjåk har de siste åra utvidet markedsområdet vårt øverst i Gudbrandsdalen ved å åpne kontor i Lom, Skjåk, Vågå, Dombås og Oslo. I tillegg til tradisjonelle bankprodukt og kvalifisert rådgiving, tilbyr vi gjennom SpareBank 1-gruppen konkurransedyktige produkt innen bl.a. finans og forsikring.
SpareBank 1 Lom og Skjåk er i dag takknemlige over å være selve Fjellbanken - i solid vekst i en region vi er oppriktig stolte av å være en integrert del av.