Forretningsstøtte, økonomi og finans

Svein Garmo
Økonomiansvarlig
909 37 456
Inger-Lene Skaansar
Kvalitets- og utviklingskontroller
61 21 90 00
Kjell Ola Haugen
Økonomimedarbeider
456 86 185
Ivar Odden
IT-ansvarlig
481 44 560