Generalforsamlinga

Generalforsamlinga er Sparebank 1 Lom og Skjåk sitt øvste organ, og skal sjå til at banken virkar etter sitt formål og i samsvar med lover og vedtekter.

Generalforsamlinga sine medlemar er vald ut mellom banken sine kundar. I Fjellbanken er det du som kunde som er sjefen.

Å stille til val for generalforsamlinga betyr at du tek på deg eit viktig ansvar i lokalsamfunnet - og gjev eit verdifullt bidrag til at banken kan oppfylle si samfunnsrolle. Takk for engasjementet!

Kriterier for å stille til val:

Du må bu i vårt heimemarkededsområde (Dovre, Lesja, Lom, Skjåk og Vågå)
Du må vera over 18 år
Du må vera kunde i banken med lån og/eller innskot på minimum 100.000 kroner.

Bankens generalforsamling består av 12 medlemmer og 4 varamedlemmer, hvorav 9 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av og blant bankens kunder.

Bankens myndige kunder med en aktivitetskapital på minst kr 100 000 fra bankens heimemarkedsområde kan velges som medlemmer av generalforsamlingen. Heimemarkedsområdet omfatter kommunene Dovre, Lesja, Lom, Vågå og Skjåk.

I 2022 skal det blant kundene velges 4 medlemmer og 1 varamedlem til generalforsamlingen. Liste over nåværende medlemmer og varamedlemmer i generalforsamlingen er lagt ut under. 

Banken har en egen valgkomite for kundevalget som innstiller på forslaget til kandidater. Det vil ikke være mulig å stemme på andre kandidater enn de som er oppført i valgkomiteens innstilling.

Bankens myndige kunder fra heimemarkedsområdet med en aktivitetskapital på minst kr 100.000 er stemmeberettiget ved valg av medlemmer til bankens generalforsamling. Stemmeberettigede kunder oppfordres til å fremme forslag på kandidater overfor valgkomiteen. Forslagene sendes banken på vedlagte skjema senest 6.januar 2022 med angivelse av kandidatens navn, fødselsår- og dato, og fullstendig adresse.  

Valgkomiteens innstilling på kandidater legges ut på bankens hjemmeside 10. januar 2022. 

Valget gjennomføres digitalt i uke 4. Link til valget legges ut på bankens hjemmeside og stemmeberettigede kunder kan avgi stemme ved bruk av BankID.

 

Viktige datoar:

6.januar 2022: Frist for å foreslå kandidatar

Veke 4: Valg via bankens heimeside

17.mars 2022: Generalforsamling SpareBank 1 Lom og Skjåk

 

Generalforsamlingens medlemmer

Navn Innvalgt år Rolle Kommune På valg Funksjonstid
Anna Krogstad 2016 Leder Skjåk X 2022
Nils Olav Fosstuen 2016 Nestleder Lom X 2022
Mona Grimstad 2018 Medlem Skjåk X 2022
Harald Sve Bjørndal 2018 Medlem Vågå X 2022
Tove Johanne Stamstad 2016 Medlem Lom   2024
Lars Kåre Mork 2016 Medlem Skjåk   2024
Peder Sperstad 2019 Medlem Lom   2023
Guri Ruste 2019 Medlem Dovre   2023
Kristin Skotte 2016 Medlem Lesja   2025
Mona Thomassen 2016 Medlem Lom   2025
Gunnar Grindstuen 2019 Medlem Sel   2023
Rune Torkveen 2016 Medlem Lom   2022

Varamedlemmer

Navn Innvalgt år Rolle Kommune På valg Funksjonstid
Sigrun Eide 2016 Varamedlem Skjåk X 2022
Bjørn Andreas Ovesen 2021 Varamedlem Lom   2025
Morten Kielland 2020 Varamedlem Skjåk   2024
Terje Olstad 2020 Varamedlem Lom   2024