Generalforsamling

Valgkomitéens innstilling på kandidater til generalforsamlingen er nå klar.

 

Følgende forslag har kommet inn:

 • Andre Sundero, Vågå
 • Anne Sofie Kristiansen, Dovre
 • Anniken Stee, Lom
 • Egil Romsås, Dovre
 • Hans Jacob Dahl, Dovre
 • John Tore Barrusten, Skjåk
 • Live Visdal, Vågå
 • Martin Fjeld, Lom
 • Peder Sperstad, Lom
 • Ragnar Hesthagen, Lom
 • Roger Haugen, Skjåk
 • Tomas Sørhage, Lom
 • Torstein Åmodt, Skjåk
 • Øystein Tofte, Skjåk