Generalforsamling

Generalforsamlingen er bankens øverste organ og skal se til at banken virker etter sitt formål og i samsvar med lover og vedtekter.

Du må bo i vårt primærmarkedsområde (Dovre, Lesja, Lom, Skjåk og Vågå)
Du må være over 18 år
Du må være kunde i banken med lån og/eller innskudd på minimum 100.000 kroner.