Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er bankens øverste organ og skal se til at banken virker etter sitt formål og i samsvar med lover og vedtekter.

Du må bo i vårt primærmarkedsområde (Dovre, Lesja, Lom, Skjåk og Vågå)
Du må være over 18 år
Du må være kunde i banken med lån og/eller innskudd på minimum 100.000 kroner.

Valg til generalforsamlinena for 2022 er nå gjennomført, og resultatet ga følgende sammensetning av generalforsamlingen til banken.

Generalforsamlingens medlemmer

Navn Innvalgt år Rolle Kommune Funksjonstid
Anna Krogstad 2016 Leder Skjåk 2026
Nils Olav Fosstuen 2016 Nestleder Lom 2026
Thorleif Fjeld 2022 Medlem Lom 2025
Live Visdal 2022 Medlem Vågå 2023
Tove Johanne Stamstad 2016 Medlem Lom 2024
Lars Kåre Mork 2016 Medlem Skjåk 2024
Peder Sperstad 2019 Medlem Lom 2023
Guri Ruste 2019 Medlem Dovre 2023
Kristin Skotte 2016 Medlem Lesja 2025
Mona Thomassen 2016 Medlem (ansattvalgt)   2025
Iren Nystuen 2022 Medlem (ansattvalgt)   2023
Rune Torkveen 2016 Medlem (ansattvalgt)   2026

Varamedlemmer

Navn Innvalgt år Rolle Kommune Funksjonstid
Knut Granum 2022 Varamedlem Skjåk 2026
Bjørn Andreas Ovesen 2021 Varamedlem Lom 2025
Morten Kielland 2020 Varamedlem Skjåk 2024
Yvonne Nyhus-Bakke 2022 Varamedlem (ansattvalgt)   2024