Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er bankens øverste organ og skal se til at banken virker etter sitt formål og i samsvar med lover og vedtekter.

Du må bo i vårt primærmarkedsområde (Dovre, Lesja, Lom, Skjåk og Vågå)
Du må være over 18 år
Du må være kunde i banken med lån og/eller innskudd på minimum 100.000 kroner.

Generalforsamlingens medlemmer

Navn Innvalgt år Rolle Kommune På valg Funksjonstid
Anna Krogstad 2016 Leder Skjåk   2022
Nils Olav Fosstuen 2016 Nestleder Lom   2022
Mona Grimstad 2018 Medlem Skjåk   2022
Harald Sve Bjørndal 2018 Medlem Vågå   2022
Tove Johanne Stamstad 2016 Medlem Lom   2024
Lars Kåre Mork 2016 Medlem Skjåk   2024
Peder Sperstad 2019 Medlem Lom   2023
Guri Ruste 2019 Medlem Dovre   2023
Kristin Skotte 2016 Medlem Lesja   2025
Mona Thomassen 2016 Medlem Lom   2025
Gunnar Grindstuen 2019 Medlem Sel   2023
Rune Torkveen 2016 Medlem Lom   2022

Varamedlemmer

Navn Innvalgt år Rolle Kommune På valg Funksjonstid
Sigrun Eide 2016 Varamedlem Skjåk   2022
Bjørn Andreas Ovesen 2021 Varamedlem Lom   2025
Morten Kielland 2020 Varamedlem Skjåk   2024
Terje Olstad 2020 Varamedlem Lom   2024