Generalforsamlinga

Generalforsamlinga er Sparebank 1 Lom og Skjåk sitt øvste organ, og skal sjå til at banken virkar etter sitt formål og i samsvar med lover og vedtekter.

Generalforsamlinga sine medlemar er vald ut mellom banken sine kundar. I Fjellbanken er det du som kunde som er sjefen.

Å stille til val for generalforsamlinga betyr at du tek på deg eit viktig ansvar i lokalsamfunnet - og gjev eit verdifullt bidrag til at banken kan oppfylle si samfunnsrolle. Takk for engasjementet!

illustrasjon samboer dame mann high five

Kriterier for å stille til val

illustrasjon-liten-kontrakt

Du må bu i vårt heimemarkededsområde (Dovre, Lesja, Lom, Skjåk og Vågå)

illustrasjon-liten-glad

Du må vera over 18 år

illustrasjon-liten-penger

Du må vera kunde i banken med lån og/eller innskot på minimum 100.000 kroner.

illustrasjon-liten-mynt

Du må ha hatt innskudd i banken på minst 2 500 kroner de siste 6 månedene

Forslag til kandidater til bankens generalforsamling

Bankens generalforsamling består av 12 medlemmer og 4 varamedlemmer, hvorav 9 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av og blant bankens kunder.

Bankens myndige kunder med en aktivitetskapital på minst kr 100 000 fra bankens primærmarkedsområde kan velges som medlemmer av generalforsamlingen. Primærmarkedsområdet omfatter kommunene Dovre, Lesja, Lom, Vågå og Skjåk.

I 2024 skal det blant kundene velges 3 medlemmer til generalforsamlingen.

signert-beige

Banken har en egen valgkomite for kundevalget som innstiller på forslaget til kandidater. Det vil ikke være mulig å stemme på andre kandidater enn de som er oppført i valgkomiteens innstilling.

Bankens myndige kunder fra primærmarkedsområdet med en aktivitetskapital på minst kr 100.000 er stemmeberettiget ved valg av medlemmer til bankens generalforsamling. Stemmeberettigede kunder oppfordres til å fremme forslag på kandidater overfor valgkomiteen. Forslagene sendes banken ved å klikke på knappen under og fylle ut skjema senest 6.januar 2024 med angivelse av kandidatens navn, fødselsår- og dato, og fullstendig adresse. 

Valgkomiteens innstilling på kandidater legges ut på bankens hjemmeside 19. januar 2024.

Valget gjennomføres digitalt i uke 4. Link til valget legges ut på denne siden og stemmeberettigede kunder kan avgi stemme ved bruk av BankID.

Viktige datoer: 

  • 4. januar 2024: Frist for å foreslå kandidater
  • Uke 4: Valg via bankens hjemmeside
  • 14. mars 2024: Generalforsamling SpareBank 1 Lom og Skjåk

Valg til generalforsamlinga for 2023 er nå gjennomført, og resultatet ga følgende sammensetning av generalforsamlingen til banken.

Generalforsamlingens medlemmer

Navn Innvalgt år Rolle Kommune På valg Funksjonstid
Anna Krogstad 2016 Styreleder Skjåk   2026
Nils Olav Fosstuen 2016 Nestleder Lom   2026
Hans-Jacob Dahl 2023 Medlem Dovre   2027
Thorleif Fjeld 2022 Medlem Lom   2025
Roger Haugen 2023 Medlem Skjåk   2027
Per Øyvind Ørjasæter 2024 Medlem Skjåk   2028
Kristin Skotte 2016 Medlem Lesja   2025
Tove Johanne Stamstad 2016 Medlem Lom   2028
Live Visdal 2022 Medlem Vågå   2027
Iren Nystuen 2022 Medlem (ansattvalgt)     2027
Rune Torkveen 2016 Medlem (ansattvalgt)     2026
Mona Thomassen 2016 Medlem (ansattvalgt)     2025

Varamedlemmer

Navn Innvalgt år Rolle Kommune På valg Funksjonstid
Knut Granum 2022 Varamedlem Skjåk   2026
Åse Britt Storhaug von Rappe 2024 Varamedlem Lesja   2028
Bjørn Andreas Ovesen 2021 Varamedlem Lom   2025
Yvonne Nyhus-Bakke 2022 Varamedlem (ansattvalg)     2028
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }