HR, utvikling og kommunikasjon

Kristin Nygård Lonbakken
Markeds- og kommunikasjonsansvarlig
+47 916 97 947
Ingrid Vassmo Sulheim
HR-rådgiver
915 96 401
Yvonne Nyhus
Systemansvarlig datadrevet kunderelasjon
976 17 090