Bedriftmarked

Bedriftmarked

Ragnar Storlien
Rådgiver landbruk
952 82 760
Rune Torkveen
Rådgiver bedrift
917 40 179
Mona Thomassen
Rådgiver bedrift
913 02 856
Sigbjørn Oppheim
Seniorrådgiver bedrift
909 16 850
Iren Nystuen
Autorisert Finansiell Rådgiver Landbruk
414 15 641
Nils Arne Haugen
Fagansvarlig pensjon bedrift
907 70 162
Ola Aarvik
Seniorrådgiver bedrift
905 29 992